De äldre bor allt längre hemma eller i hemliknande förhållanden med utnyttjande av hemtjänstens olika serviceformer. Många utmaningar är emellertid förknippade med hemmaboendet. Dessa kartlades vid presentationen av projektet TEKNO i Lovisas servicehus Esplanade i slutet av mars. I evenemanget deltog de som bor i huset samt seniorer i området som deltar i husets dagverksamhet. För dem presenterades bland annat olika teknologiska hjälpmedel tillsammans med det lokala hemvårdsbolaget J & L Help Care, som deltar i projektet. Mest funderingar hade deltagarna kring säkerhetsrelaterade frågor.

Inom ramen för TEKNO-projektets Hemvård 2.0 -kampanj samlar vi hela året feedback, observationer och tankar kring utmaningarna i att klara sig hemma. Anonyma synpunkter kan skickas in av såväl klienter och seniorerna själva som deras närstående, anställda inom vården och företagare i branschen. Målet är att sammanställa berättelserna för att få kunskap på gräsrotsnivå om vad som känns besvärligast i hemmaboendet.  Feedback samlas in under hela 2018 och sina tankar kan man anonymt dela med sig av på adressen Teknoprojekt/hemvård 2.0. 

Huvudproducent för TEKNO-projektet är yrkeshögskolan Laurea och som delproducenter fungerar Posintra Oy, Upgraded och Vantaan Invalidit. Mer information om projektet finns på våra sidor.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.