Utvecklingsbolaget Posintras höst har kommit i gång med fart. Med ett färskt sjuårigt avtal med Borgå stad, och när coronaläget så småningom lättar, finns det utrymme för näringsbolaget att också utveckla sin egen verksamhet.

– I vårt nya avtal med Borgå stad har vi tydliggjort att det är vårt mål och vår vilja att utveckla våra tjänster så att de ännu bättre än hittills betjänar regionens företagare och näringsliv, säger Posintras verkställande direktör Fredrik Pressler.

– Det kommer bland annat att medföra en förhöjd grad av digitalisering i tjänsterna, till exempel boknings- och kundtjänstkanalerna samt olika typer av innehåll som betjänar företagarna. Coronan har definitivt lärt oss att använda elektroniska kanaler som sparar tid och gör det lättare att uträtta ärenden när det passar en själv, konstaterar Pressler.

Fredrik Pressler, Posintra Oy

 

– Det bästa med vårt arbete är konfidentiella möten med företagare och möjligheten att vara ett stöd för dem. Den vägen har vi utomordentlig kännedom om regionen och det rådande läget. Vi vill faktiskt satsa ännu mer på klientmöten och på det sättet lära känna våra klienter bättre. Målet kan nås med aktiv kontakt, regelbunden uppföljning och uppdaterad lägesbild. Detta tema kommer vi att satsa på samtidigt som vi även erbjuder nya tjänster, säger Pressler.

– Ett tredje tema, som senast genom coronan har blivit helt centralt för oss alla, är hållbar utveckling, klimatmål och kolneutralitet. I de enorma utmaningar som arbetet mot klimatförändringen för med sig döljer sig också möjligheter som vi måste klara av att utnyttja, tillsammans med andra aktörer. Ännu mer än förr satsar vi på sådan affärsverksamhet som är förenlig med hållbar utveckling. Detta kommer att vara ett övergripande tema för vårt rådgivnings- och utvecklingsarbete med företagen, säger Pressler till slut.

 

 

Vilket då Posintra?
  • Utvecklingsbolaget Posintra har sedan 1998 fungerat som expert på näringslivets utveckling i östra Nyland.
  • Vi agerar som aktiv verkställare av Borgå stads strategi och utvecklingsmål för näringslivet.
  • Vi fungerar även som nyföretagarcentral för både Borgå och Lappträsk. I den rollen erbjuder vi gratis rådgivning för alla som överväger att grunda företag i vår region och för nygrundade företag.
  • Vi erbjuder även mångsidig rådgivning och service för företag som redan verkar i regionen och för företag som överväger att till exempel etablera sig i regionen.
  • I vårt arbete med att utveckla företagen och vår region ingår att vi genomför både nationella och internationella utvecklingsprojekt. Detta har vi över 20 års erfarenhet av.
  • Den nya avtalsperioden med Borgå stad är på sju år och fortsätter till 2028.
  • Vårt kontor finns i Borgå centrum. Under coronaepidemin har vi huvudsakligen erbjudit rådgivning på distans. Vi hoppas att snart igen kunna möta våra klienter på vårt kontor och i klienternas egna lokaler, som vi alltid gärna besöker.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.