Syksy on käynnistynyt kehitysyhtiö Posintrassa vauhdikkaasti. Tuore seitsemän vuoden sopimus Porvoon kaupungin kanssa sekä koronatilanteen vähittäinen helpottuminen antavat tilaa myös elinkeinoyhtiön oman toiminnan kehittämiselle.

– Olemme tuoreessa sopimuksessamme Porvoon kaupungin kanssa tuoneet selkeästi esille tavoitteemme ja tahtotilamme kehittää palveluitamme entistä paremmin alueen yrittäjiä ja elinkeinoelämää palveleviksi, kertoo Posintran toimitusjohtaja Fredrik Pressler.

– Se tulee tarkoittamaan muun muassa digitaalisuusasteen nostamista palveluissamme kuten varaus- ja asiointikanavissa sekä erilaisissa yrittäjiä palvelevissa sisällöissä. Koronan myötä olemme viimeistään oppineet käyttämään sähköisiä kanavia, jotka säästävät aikaa ja helpottavat asioiden hoitamista silloin, kun se itselle sopii, Pressler toteaa.

Fredrik Pressler, Posintra Oy

 

– Hienointa työssämme ovat luottamukselliset kohtaamiset yrittäjien kanssa sekä mahdollisuus olla heidän tukenaan. Sen kautta meillä on erittäin hyvä tuntuma alueeseen ja sen tilanteeseen. Haluammekin panostaa asiakaskohtaamisiin entistä enemmän ja tuntea asiakkaamme vielä paremmin. Tavoitteeseen päästään aktiivisella yhteydenpidolla, säännöllisellä seurannalla sekä ajantasaisella tilannekuvalla. Tähän teemaan tulemme panostamaan ja tarjoamaan myös uusia palveluita, Pressler jatkaa.

– Kolmas teema, joka on noussut viimeistään koronan myötä aivan keskeiseksi meille kaikille, on kestävä kehitys, ilmastotavoitteet ja hiilineutraalius. Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvissä valtavissa haasteissa piilee myös mahdollisuuksia, joihin meidän on osattava tarttua yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Panostamme kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan vielä aikaisempaa enemmän ja tuomme sen läpileikkaavana teemana osaksi yritysten neuvonta- ja kehittämistyötä, Pressler kertoo lopuksi.

 

 

Mikä ihmeen Posintra?
  • Kehitysyhtiö Posintra on vuodesta 1998 alkaen toiminut itäisen Uudenmaan elinkeinojen kehittämisen asiantuntija.
  • Toimimme Porvoon kaupungin strategian ja kehittämistavoitteiden aktiivisena toimeenpanijana elinkeinoelämässä.
  • Toimimme myös sekä Porvoon että Lapinjärven uusyrityskeskuksena tarjoten maksutonta neuvontaa alueellamme yrittäjyyttä pohtiville ja tuoreille yrityksille.
  • Neuvomme ja palvelemme monin eri tavoin myös alueellamme jo toimivia yrityksiä sekä yrityksiä, jotka pohtivat esimerkiksi sijoittumista alueelle.
  • Osana yritysten ja alueemme kehittämistyötä toteutamme sekä kansallisia että kansainvälisiä kehittämishankkeita, joista meillä on yli 20 vuoden kokemus.
  • Uusi sopimuskausi Porvoon kaupungin kanssa on seitsemänvuotinen jatkuen vuoteen 2028 asti.
  • Toimipisteemme sijaitsee Porvoon keskustassa. Koronapandemian aikana olemme tarjonneet neuvontaa pääasiassa etäyhteyksin. Pian pääsemme toivottavasti tapaamaan asiakkaitamme taas toimistollamme sekä asiakkaiden omissa tiloissa, joissa käymme aina mielellämme.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.