Enligt en undersökning som gjordes i december 2021 rekommenderas Posintras tjänster gärna och NPS-siffran, dvs. Net Promoter Score, är återigen på en utmärkt nivå.

Även i år bad vi våra kunder och intressenter att ge feedback på vår verksamhet. Det är viktigt för oss att veta hur vi har lyckats enligt våra kunder och vilka saker i vår verksamhet borde utvecklas.

Vi skickade två Net Promoter Score-undersökningar med lite olika prioriteringar som fokuserade antingen på Posintras tjänster inom företagsrådgivning eller på utvecklingsarbetet som görs inom olika projekt.

Svarsfrekvensen blev lite lägre än under tidigare år, men vi fick värdefull feedback och vi utvecklar vår verksamhet på basis av den.

År 2021 hade Posintra en NPS-siffra på +80 för företagsrådgivning och +72 för övrigt projekt- och utvecklingsarbete.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.