Joulukuussa 2021 tehdyn kyselytutkimuksen perusteella Posintran palveluita ollaan valmiita suosittelemaan ja NPS eli Net Promoter Score -luvut ovat edellisvuosien tapaan erinomaisella tasolla.

Pyysimme joka vuotiseen tapaan jälleen palautetta toiminnastamme asiakkailtamme ja sidosryhmiltämme. Meille on tärkeä tietää, miten olemme asiakkaidemme mielestä onnistuneet ja millaisia asioita toiminnassamme pitäisi kehittää.

Lähetimme kaksi hieman eri painopisteisiin keskittyvää Net Promoter Score -kyselyä, jotka painottuivat joko Posintran yritysneuvontapalveluihin tai hankkeissa ja muissa yhteistyöprojekteissa tehtävään kehittämistyöhön. Kyselyn vastausaktiivisuus jäi hieman viime vuosista, mutta saimme kuitenkin tärkeää palautetta, jonka mukaan toimintaamme kehitetään edelleen.

Posintran yritysneuvontapalveluille vuonna 2021 annettu NPS-luku on +80 ja hanke- sekä muulle kehittämistyölle annettu NPS-luku on +72.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.