I Askola föds de nya företagen i snabb takt. Det öppna samarbetet mellan företagare och Askola kommun är bra för hela samhället och har bland annat lett till att ungdomarna gör färre dumheter. Posintra stöder både nya och start-up företag på deras väg.

‒ Det är mycket kortare väg härifrån till Helsingfors än därifrån hit. Barnen har matsäck med sig när de ger sig av för att komma!

Den här milda gliringen av Jaana Utriainen (i bilden på höger), sekreterare för företagarföreningen i Askola, får mig att dra på munnen när jag redan är på hemväg. Många avstånd är just sådana: psykiskt tyngre i ena riktningen. Men i Askola känns ingenting tungt just nu, tvärtom, stämningen är god och det är gott drag i företagsamheten. I år har närmare 30 företag sett dagens ljus. En del av dem prövar först försiktigt på företagarlivet vid sidan av annat arbete, andra är redan igång med företaget som huvudsyssla.

‒ I skaran finns ganska många unga. De är verkligen sakkunniga, frejdiga, modiga och hoppfulla – det är riktigt glädjande, säger Jaana Utriainen.

Företagarföreningens ordförande Annukka Uusi-Simola berömmer samarbetet med Askola kommun. Företagarna är representerade i kommunens rådgivande näringslivskommitté och kontakterna är också annars livliga. Dessutom träffas kommunen och företagarna två gånger under en samarbetskväll, där företagarnas medlemskår fritt kan diskutera med kommundirektören och tjänstemännen. På bägge sidor har bekantskapen upplevts som något positivt.

 

Ansvar för de unga – lära och göra för mopedpojkar

Tidigare har man i Askola varit lite bekymrad för att ungdomen driver omkring och gör dumheter. Bland de nya kommunfullmäktige föddes en tanke om att vettig verksamhet borde ordnas för de unga. Småmaskinsreparatören Tarmo Leppä, som grejar med alla sorters maskiner från gräsklippare till skönhetssalongernas nagelfilar, tog mopedpojkarna under sina vingar.

‒ Jag har där en kamrat som har jobbat på mopedverkstad, han kan ge killarna lite nötter att knäcka, säger Leppä anspråkslöst. De övriga styrelsemedlemmarna i Askolas företagarförening vill i alla fall berömma mopedfixargruppen som Leppä leder:

‒ Si du, Tarmo är en sån där riktig karl, en bra förebild för pojkarna.

På samma gång ger han dem en förebild av företagaren, drömmen för ganska många av dagens unga.

 

Det godas kretslopp – Posintra stödjer företagare också i Askola

Liksom den unga som söker sin väg behöver också företagaren olika former av stöd i olika skeden av sin verksamhet. Östnylands utvecklingsbolag Posintra samarbetar aktivt med regionens företagare. Posintras siffror för innevarande år berättar för Askolas del om livligt samarbete: 15 nya klienter och närmare 40 fungerande företag har utnyttjat Posintras företagsrådgivning. StarttiPlus-planer för marknadsföring och försäljning har utarbetats för många färska företagare.

Ändå har inte alla företagare reda på att Posintra finns till för dem, med råd och stöd, som en tjänst erbjuden av Askola kommun. I Askola har man glatt sig över att Posintra mer aktivt än förr har kontaktat företagarna.

‒ Inte behöver man ha något märkligt att säga, det räcker bra med att någon frågar om hur det går och vad du skulle behöva, säger Jaana Utriainen.

 

Starka intressebevakare och samhällsbyggare

Askola har omkring 5000 invånare och 300 företag. Många som flyttar till den vackra och trivsamma orten arbetar först på annan ort men grundar sedan ett företag i hemtrakten. Företagarföreningen är av hävd stark och aktiv. Organisationsgraden är över 50 procent och i finländsk skala mycket hög. I Östnyland är det bara Pukkila som brädar Askola i fråga om företagarengagemang i gemensam intressebevakning. Föreningen har också hållit sig kvar i styrelsen för Nylands företagare, trots att organisationens styrelse har krympt till mindre än hälften.

Företagarna agerade också primus motor när Askola Areena, öppnad 2013, skulle resas med talkokrafter. Den privata multiaktivitetsarenan används av såväl skolelever, idrottsföreningar och seniorer som mäss- och eventarrangörer.

Finland100-jubileumsåret till ära har kommunen för sin del sett till att det finns tomter som är billigare än vanligt, för den som skulle vilja flytta för att bo och verka vid ”Ring 5”.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.