Tillväxt är en fråga om vilja, men handlar också alltid om insikter. Ditt företag är, vid närmare eftertanke, lika mycket ett tillväxtföretag som vilket som helst annat. Då vi identifierar de rätta komponenterna för och behovet av tillväxt, dyker också många andra för företagets utveckling viktiga saker upp, som du eventuellt inte ens varit medveten om. Tillväxt kan således betyda flera olika typer av tillväxt – tillväxt av bolagets omsättning, marknad och välstånd.

Posintras Tillväxttjänst är utformad för att identifiera tillväxt och hjälpa företag på sin tillväxtstig. I samarbete med Posintra får du din egen företagsspecifika tillväxtplan och ekonomiska plan och färdigutarbetade steg för tillväxtens förverkligande.

Bästa Företagare/VD – får vi lov att stå till tjänst?

Vi är redo att tillsammans med dig bearbeta en fullständig tillväxtplan, där vi fördjupar oss i följande ämnen:

1. Vision och vilja

Tillväxten börjar med att definiera visionen och viljan. Det bör således finnas en tydlig bild av och vilja att förverkliga var företaget ska befinna sig om 5–10 år.

2. Konkreta mål

När visionen är tydlig och viljan finns, konkretiseras visionen till mätbara och funktionella mål. Målen definierar företagets verksamhet och hjälper vid prioriteringen. Rätt uppsatta mål stödjer även framgången och den entusiasm den väcker.

3. Analys av den aktuella situationen – definiering av konkurrensfördelar

Innan man strävar efter tillväxt, lönar det sig att noggrant analysera företagets
aktuella situation. Analysen av den aktuella situationen omfattar registreringen av företagets
styrkor och svagheter och en bedömning av marknaden och konkurrenterna. Målet är att hitta
de rätta medlen för att identifiera sin position på marknaden.

4. Risker och flaskhalsar vid tillväxt

Vid analysen av den aktuella situationen identifierar man möjligheter, utgångspunkter och idéer för tillväxtplanen. Dessutom identifieras risker som kan äventyra tillväxten och flaskhalsar, som också på ett väsentligt sätt är förknippade med företagsledningens utvecklingsbehov.

5. Tillväxtstrategi och rätt metoder

Som följande steg definieras de alternativa metoderna som ska leda till önskad tillväxt. I planeringen definieras de milstolpar och områden där man bör lyckas, för att uppnå målen. Samtidigt reflekterar man djupare över sätt att differentiera sig på marknaden, vilka våra värdeförslag gentemot kunden är och vilken som är den för oss bästa affärsmodellen.

6. Tillväxtplan

Vår färdiga tillväxtplan fungerar som vår guide och vårt verktyg i vår strävan efter tillväxt. Genom att implementera tillväxtplanen och vid behov justera den når du ditt mål.

 

Låt oss göra det tillsammans! Ta siktet på tillväxt tillsammans med oss. Kontakta oss – tillväxten kan börja idag

Se videoklippen nedan för att konstatera hur många kända företag i Östra Nyland har utnyttjat Posintras tillväxttjänster

 

Alla videon

 

Happily_rahoittajien logot

BIITTI -YRITYSTIIMIT UUDELLAMAALLA

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.