Kevätkummun koulus ekogärningsjippo i Borgå har fått ett pris i tävlingen inom cirkulär ekonomi i kommunerna. Priset beviljades i en tävling, som ordnades av Sitra och Kommunförbundet, där man sökte kommunernas mest intressanta lösningar inom cirkulär ekonomi.

Miljöteamet i Kevätkummun koulu i Borgå har utarbetat ett ekovanepass där femteklassarna antecknar de ekogärningar de utfört på sin fritid under en vecka. Gärningarna kan anknyta till återvinning, energibesparing och konsumtion, och man får en anteckning i passet till exempel då man för glas till glasinsamlingen eller släcker en lampa som lyser i onödan.

Kampanjen utförs varje år under den nationella energisparveckan i Borgå grundskolor. Med hjälp av utvecklingsbolaget Posintra i Borgå utmanar femteklassarna i Kevätkummun koulu andra femteklassare att delta. Också Vårberga bibliotek har deltagit i ekogärningsjippot bl.a. genom att under energisparveckan ordna program i anslutning till temat.

– Nya generationer bör växa upp till en hållbar livsstil och hållbara konsumtionsvanor. Ekogärningskampanjen pekar ut sätt att göra val i vardagen som bromsar klimatförändringen och främjar resurssmartheten. Med hjälp av kampanjen främjas även Borgå stads mål att minska kolavtryck på lokalnivå, konstaterar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

– I skolornas regelbundna jippon i Borgå blir lösningarna för en hållbar utveckling också bekanta för föräldrarna. Med hjälp av skoleleverna fäster även föräldrarna uppmärksamhet vid teman inom hållbar utveckling, eftersom de ska godkänna barnets ekovanepass med en underteckning innan det lämnas tillbaka till läraren. Alla barn får ett eget ekovanediplom för sitt frivilliga deltagande, och dessutom lottas det ut priser bland dem som lämnat in sitt pass, berättar klasslärare Heli Päivärinne från Kevätkummun koulu.

Kampanjen sammanför hemmen och skolorna i en positiv anda. Barnens ekogärningar kan inspirera hela familjer att förändra sina handlingssätt i en mer ekologisk riktning. Då ekogärningskampanjen genomförs årligen får en ny åldersklass bekanta sig med ämnet varje år, så åtskilliga familjer får ta del av kampanjen.

Ekovanepasset kan användas av vem som helst under creative commons-licens. Kampanjen har väckt ett internationellt intresse, vilket medför synlighet för Borgå stad. Med medverkan av Climate Leadership Council har #ecoactchallenge också genomförts i New York.

 

Sitras meddelande

Lista om kommunernas gärningar inom cirkulär ekonomi

 

Ytterligare uppgifter:

 Klasslärare Heli Päivärinne, Kevätkummun koulu, heli.paivarinne@porvoo.fi

Projektchef Arto Varis, utvecklingsbolaget Posintra, tfn 050 526 2898, arto.varis@posintra.fi

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.