EDUTECH-produkter för livskraft i turismen

EDUTECH-tuotteista elinvoimaa matkailuun -hanke. Kuva Unsplash.

EDUTECH-produkter för livskraft i turismen

Världen intresserar sig för den höga kompetensnivån och skolsystemet i Finland. Många städer har för respektive område produktifierat färdiga tjänster för sakkunnigbesök som kan tjäna både internationella och inhemska besökare. Produktifieringen syftar till att utveckla och koordinera en spretande besöksnäring och till synergifördelar för bland annat turismen och det övriga näringslivet i regionen.

Inom ramen för Business Finland, som utvecklar turismen nationellt, startade Visit Finland 2017 ett nytt utvecklings- och marknadsföringsprojekt vid namn “Educational Travel”. Målet är att utländska researrangörer ska ta in finländska paket av utbildningsturism på programmet och att utveckla produktutbudet i Finland. Visit Finland har kunnat konstatera att utbildningsturismen i många regioner har blivit en ny spjutspets för marknadsföringen. De viktigaste målländerna är Kina, Japan, Sydkorea, Indien och Förenade Arabemiraten. Efterfrågan finns dessutom från bland annat Storbritannien, Ryssland och USA.

Projektet EDUTECH-produkter för livskraft i turismen syftar till att ta fram färdiga produkter för utbildnings- och sakkunnigbesök i Borgå. Målet är att utveckla både produkter som förutsätter ett fysiskt besök och virtuella produkter.

Projektet genomförs under tiden 1.1–31.12.2021 av utvecklingsbolaget Posintra Oy i samarbete med Borgå stad, som deltar i projektet med delfinansiering.

Projektets totalbudget är 57 200 euro. Det mesta kommer från finansieringen för Utvecklingsprojekt för turistnäringens återhämtning, som ingår i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 som riksdagen godkände i juni 2020. Arbets- och näringsministeriet, Södra Savolax landskapsförbund och Egentliga Finlands förbund ordnade 3.7–31.8.2020 en riktad utlysning av finansiering för regionala organisationer inom turismen och motsvarande regionala aktörer som aktivt utvecklar turistnäringen. Den ledde till förslag om finansiering av 29 projekt bland sammanlagt 89 ansökningar. Det huvudsakliga målet för projekten som finansieras ska vara att främja turistnäringens återhämtning och utveckla turismen i regionerna.

Mer om projektet

Mer information:

Jenni Juuvinmaa, utvecklingschef
+358 50 393 4736

Färdigheter

Upplagt på

januari 4, 2021

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.