EDUTECH

EDUTECH-produkter för livskraft i turismen

Välkommen att följa EDUTECH-produkter för livskraft i turismen projektets sida!

Världen intresserar sig för den höga kompetensnivån och skolsystemet i Finland. Många städer har för respektive område produktifierat färdiga tjänster för sakkunnigbesök som kan tjäna både internationella och inhemska besökare. Produktifieringen syftar till att utveckla och koordinera en spretande besöksnäring och till synergifördelar för bland annat turismen och det övriga näringslivet i regionen.

Projektet EDUTECH-produkter för livskraft i turismen syftar till att ta fram färdiga produkter för utbildnings- och sakkunnigbesök i Borgå. Målet är att utveckla både produkter som förutsätter ett fysiskt besök och virtuella produkter. Projektet genomförs under tiden 1.1–31.12.2021 av utvecklingsbolaget Posintra Oy i samarbete med Borgå stad, som deltar i projektet med delfinansiering.

Projektet får sin huvudsakliga finansiering från finansieringen för Utvecklingsprojekt för turistnäringens återhämtning (Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoitus).

Pilotsajten av Edutech-projektet har publicerats

Pilotsajten av Edutech-projektet har publicerats

Projektet EDUTECH-produkter för livskraft i turismen hade syfte till att utveckla färdiga produkter för utbildnings- och sakkunnigbesök i Borgå. Målet var att utveckla både produkter som förutsätter ett fysiskt besök och motsvarande virtuella produkter. Pilotsajten...

läs mer
Virtuell turism

Virtuell turism

Virtuell turism erbjuder ett nytt, säkert och även miljövänligt sätt att utforska olika destinationer. En virtuell resa avser en resa som inte äger rum i den verkliga världen utan med hjälp av någon plattform eller teknik. Den virtuella resan kan göras på en dator-...

läs mer
Från sakkunnigturism till ny turismpotential året runt

Från sakkunnigturism till ny turismpotential året runt

Det ettåriga projektet EDUTECH utvecklar pilotprodukter för Borgå och kartlägger potentialen för sakkunnigbesök i Borgåregionen. Posintras och Borgå stads gemensamma projekt EDUTECH-produkter för livskraft i turismen syftar till att kartlägga Borgåregionens potential...

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.