EDUTECH

EDUTECH-produkter för livskraft i turismen

Välkommen att följa EDUTECH-produkter för livskraft i turismen projektets sida!

Världen intresserar sig för den höga kompetensnivån och skolsystemet i Finland. Många städer har för respektive område produktifierat färdiga tjänster för sakkunnigbesök som kan tjäna både internationella och inhemska besökare. Produktifieringen syftar till att utveckla och koordinera en spretande besöksnäring och till synergifördelar för bland annat turismen och det övriga näringslivet i regionen.

Projektet EDUTECH-produkter för livskraft i turismen syftar till att ta fram färdiga produkter för utbildnings- och sakkunnigbesök i Borgå. Målet är att utveckla både produkter som förutsätter ett fysiskt besök och virtuella produkter. Projektet genomförs under tiden 1.1–31.12.2021 av utvecklingsbolaget Posintra Oy i samarbete med Borgå stad, som deltar i projektet med delfinansiering.

Projektet får sin huvudsakliga finansiering från finansieringen för Utvecklingsprojekt för turistnäringens återhämtning (Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoitus).

Virtuell turism

Virtuell turism

Virtuell turism erbjuder ett nytt, säkert och även miljövänligt sätt att utforska olika destinationer. En virtuell resa avser en resa som inte äger rum i den...

läs mer

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.