Utvecklande av elektronisk modell för nätverk i skärgården

Utvecklande av elektronisk modell för nätverk i skärgården

Posintra har under EU:s programperiod, 2007-2013, administrerat flera skärgårdsprojekt. Genom erfarenheter från tidigare projekt önskar flera av skärgårdens företagsnätverk hjälp med att ta i bruk elektroniska applikationer som stöder affärsutveckling och tillväxt.

Projektet kartlade företagens behov av marknadsföring. Utgående från företagets egna behov handleddes företagen i att hitta och ta i bruk olika applikationer och program som är lämpade för företgets kommunikation och marknadsföring.

Fyra företag, aktiva i skärgårdsområdet, deltog i testningen av olika applikationer och program. Målsättningen var att projektet stärker företagens kunskaper i digital marknadsföring och kommunikation samt att introducera nya kommunikationstillämpningar. Målsättningen var även att utveckla den digitala marknadsföringen av hela skärgårdsområdet i östra Nyland.

Projektet finansierades av Nylands ELY-central enligt finansieringsmodellen Lump Sum. Projektet pågick 1.3.2013–28.2.2014 och den totala budgeten var 50 000 €.

Färdigheter

Upplagt på

december 4, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.