Östra Nylands Företagsria

Östra Nylands Företagsria

Östra Nylands Företagsria erbjöd stöd för företag med tillväxtpotential och som ville utvidga sin verksamhet eller vars utveckling ännu var i startgroparna. Projektet gav råd i praktiska frågor och stödde företagets utvecklingsarbete, vid behov även på internationella marknader.

Projektet erbjöd skräddarsydda och företagsanpassade tjänster som var dimensionerade enligt företagets tillväxtpotential och lönsamhet. Olika finansieringsalternativ jämfördes med lönsamhetsberäkningarna som grund. Projektet stödde medlemsföretagen med bland annat följande: juridiska tjänster för företag, lönsamhets- och investeringsberäkningar, affärsplaner, samarbete med olika finansieringsorganisationer, effektivering av affärsverksamheten, internationalisering, sysselsättningsstöd för företag, analysering av nya affärsidéer samt branschkunnig konsultation.

Östra Nylands Företagsria var en del av nätverket för företagskuvöser som finansierades av ELY-centralen i Nyland.

Projektets totala budget var 372 250 euro och projektet pågick 1.6.2011–31.12.2013.

Färdigheter

Upplagt på

december 3, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.