BASIS – Building up Availability of SME Internationalisation Services

BASIS – Building up Availability of SME Internationalisation Services

Projektet optimerade den internationaliseringsrådgivning som utövas av de olika partnerländerna och erbjuds för små och medelstora företag samt internationaliserade de företagsrådgivare som verkar inom regionen. För företagen eftersträvas ökad omsättningen och tillväxt och därmed mera skatteinkomster i målregionen. I nyckelposition var nya nätverk, optimerad internationalisering samt nya underleverantörer och samarbetsföretag.

Företagsrådgivarna utbildades i internationalisering och fick kunskap om andra partnerländer. Det skapades även nätverk med företagsrådgivare i olika regioner. De små och medelstora företagen skapade nätverk med företag i andra länder samt med företagsrådgivarna. Företagens internationalisering stöddes.

Regioner som deltog i projektet var Finland (Åbo, Loimaa, Nystad, Salo, Östra Nyland), Estland (Tallinn, Pärnu, Kuressaare, Saaremaa, Pölvamaa), Lettland (Zemgale, Riga, Kurzeme) och Sverige (Stockholms regionen och Gotland). Projektet administrerades av Turun yliopisto och Posintra var en delverkställare.

Delprojektets budget var 120 000 euro och projektet pågick i tre år, 2011−2013.

 

Färdigheter

Upplagt på

december 2, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.