Attraktiv turism året runt med hållbar kvalitet i Södra Finland

Vetovoimaa ja kestävää laatua ympärivuotiseen matkailuun Etelä-Suomessa

Attraktiv turism året runt med hållbar kvalitet i Södra Finland

Posintra genomförde utvecklingsåtgärder inom regionen och över landskapsgränserna. Som regionens utvecklare stärkte och aktiverade Posintra de små och medelstora företagens möjligheter till samarbete över landskapsgränsen.

Projektets målsättning var att skapa en stabil grund för att göra turismen mer lockande både nu och i framtiden tillsammans med Imatra, Villmanstrand, Kotka-Fredrikshamn och Kouvola regionerna. För Lappträsk-Lovisa-Borgå regionen skapades, under projektets gång, en profil och marknadsföringsplan för turismen, produktkoncept utvecklades och synligheten förbättrades med marknadsföringsåtgärder och skyltningsplan.

Åtgärderna riktades till små och medelstora företag som, i samarbete med kommunernas turism- och marknadsföringssektorer, producerar turism- och kulturtjänster samt stödtjänster i Lappträsk, Lovisa och Borgå.

Projektets huvudfinansiär var Päijät-Häme förbund och projektet pågick 1.1.2012–31.3.2014. Den totala budgeten var 3 546 706 € som koordinerades av Imatran seudun kehitysyhtiö, KEHY. Posintras delprojektets andel var 469 450 €.

Färdigheter

Upplagt på

december 5, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.