SME2Go – Smart Solutions of the Baltic Sea Region SMEs to Global Cities

 

CB logo RGBEU flag English horizontal RGB

SME2Go – Smart Solutions of the Baltic Sea Region SMEs to Global Cities

SME2Go utvecklar konkurrenskraften för finländska, svenska och estniska SMF-företag, som koncentrerar sig på Smart City-lösningar, genom att förbättra deras beredskap och kompetens att gå in på nya målmarknader. Dessutom söker man efter potentiella målmarknader för företagen bl.a. genom partnerskapssamarbete med stora företag som öppnar upp möjligheter för SMF-företagen att komma ut på nya marknader.

Posintra deltar tillsammans med fyra andra aktörer i SME2Go-projektet som strävar efter att förbättra konkurrenskraften för SMF-företagen i den centrala Östersjöregionen. Andra aktörer är SISP – Swedish Incubators & Science Parks och Västerås Science Park från Sverige, Åbo Science Park från Finland och Tallinn Science Park Tehnopol från Estland.

Städerna har en betydande roll i de gemensamma ansträngningarna för att minska effekterna av klimatförändringarna. Produkterna som främjar förverkligandet av en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och resurseffektiva målsättningar är ofta inriktade på behoven i stadsregionerna och de använder digital teknologi för att främja välbefinnandet, sänka kostnader och använda resurser, för att öka automationen samt förbättra vatten- och avfallshanteringen.

Smart City-lösningarna är ofta högteknologiska lösningar och på så sätt väldigt FoU-betonade. Dessa teknologier kan härstamma från nya, växande branscher och deras målmarknader utgörs i huvudsak av tredje världens länder utanför EU och de är geografiskt och kulturellt avlägsna.  SMF-företagen behöver stöd för att hitta de rätta målmarknaderna samt för att få utbildning gällande inträdet på dessa marknader. Projektet finansieras av EU:s Interreg Central Baltic-program.

För mer information kontakt Matti Herlevi.

 

 

 

Färdigheter

Upplagt på

december 7, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.