Kustnät

Rannikkoverkko-hanke

Kustnät

Inom Borgå, Lovisa och Sibbo skärgård och kustområden verkar många aktiva företag och föreningar vilka kan öka sitt service- och produktutbud genom ett mer utvecklat samarbete.

Projektet aktiverade näringslivet i Östra Nylands skärgård och kustområden. För att utveckla näringsverksamheten i regionen hjälpte projektet skärgårdens företag att öka samarbetet mellan de medverkande. Projektet spred information och kunskap samt marknadsförde den östnyländska skärgården och gav företagen en möjlighet till att utveckla samarbetet.

Åtgärderna riktades till samarbetsvilliga aktörer inom Östra Nylands skärgårds- och kustregioner – aktörer som, förutom att utveckla sin egen verksamhet, även vill öka den egna regionens livskraft.

Projektet finansierades av ELY-centralen i Nyland och EU:s strukturfondsprogram (ERUF). Projektet pågick 1.1.2012–30.4.2014 och den totala budgeten var 270 240 €.

Färdigheter

Upplagt på

december 7, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.