ELVI – Bättre näringstjänster i Östra Nyland

Elvi - elinkeinopalveluiden vauhdittaminen itaisellä Uudellamaalla

ELVI – Bättre näringstjänster i Östra Nyland

Posintra är en organisation som producerar och koordinerar regionala företagstjänster (SeutuYP). Posintra utvecklar verksamheten genom att förstärka samarbetet mellan de organisationer som ger företagsrådgivning åt små och medelstora företag, genom att aktivera företagssamarbetet på landsbygden samt genom att förbättra näringsutvecklingens kommunikation och rapportering.

Med stöd av ELVI-projektet förenade Posintra de olika SeutuYP aktörerna, inledde SeutuYP teamarbetet samt sammankallade till kommunernas, näringslivets och rådgivarorganisationernas nätverksskapande tillställningar. Projektet sammanförde kunder, som verkar inom landsbygds-kommunerna, med den service som SeutuYP partners erbjuder och landsbygdens företag med de utvecklingsprojekt som redan är verksamma inom regionen. Som stöd för SeutuYP verksamheten och som ett led i utvecklandet av tjänsternas kommunikation och rapportering förnyade Posintra sina nätsidor, utarbetade en kommunikations- och rapporteringsplan samt verkställer kommunikationsåtgärder.

SeutuYP aktörernas samarbete gynnar nya och verksamma företag i behov av företagsrådgivning samt regionens kommuner och andra intressentgrupper. Aktörer inom Östra Nylands SeutuYP är Posintra Oy, ELY-centralen i Nyland, Nylands arbets- och näringsbyrå, ProAgria Uusimaa ry samt Porvoo International College / Vuxenutbildning.

ELVI-projektets huvudsponsor var Nylands förbund. Projektet pågick 1.8.2012–31.12.2013 och den totala budgeten var 142 000 €.

Färdigheter

Upplagt på

december 8, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.