Företagsutbildning i Östra Nyland

Yrityskoulutus Itä-Uudellamaalla -hanke. Kuva: Janne Ekman, Simfors Oy 2017

Företagsutbildning i Östra Nyland

Företagsutbildning i Östra Nyland -projektets målsättning var att med kunnig arbetskraft förbättra företagens konkurrenskraft och verksamhetsförutsättningar. Projektet stödde utbildning av arbetskraften och strävade efter att lösa de problem som uppstår för företag i en lågkonjunktur. Företagens förmåga att klara av krävande konjunkturskiftningar förbättras i och med kunnig personal. Samtidigt förbättras den utbildade personalens möjligheter på arbetsmarknaden.

Projektet aktiverade företag att utveckla sin konkurrenskraft och att förbättra personalens behörighet och karriärmöjligheter. Projektet fungerade som utbildningarnas servicehandledare och strävade efter att utnyttja ELY-centralen i Nylands skräddarsydda tio dagars utbildningar samt andra av ELY-centralens tjänster för företagsutveckling. Projektpersonalen fungerade som sambandspersoner mellan företagen, myndigheterna, arbetskraften och läroanstalterna samt koordinerade företagens och arbetskraftens kvantitativa och kvalitativa utbildningsbehov. Projektet kartlade även den kompetens som regionens företag behöver. De huvudsakliga målgruppsföretagen i Östra Nyland var till stor del små och mikroföretag.

Projektets resultat gagnar i första hand företag med anställda i Östra Nyland. Även Nylands arbets- och näringsbyrå samt regionens läroanstalter drar nytta av den insamlade informationen om utbildnings- och rådgivningsbehov bland regionens företag.

Projektet finansierades av ELY-centralen och Europeiska socialfonden (ESF). Projektet pågick 15.4.2011–30.6.2013 och den totala budgeten var 296 000 €.

Färdigheter

Upplagt på

december 9, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.