Metall Garaget – Nätverk för metallföretag

Metalli Talli – Metalliyrityksille voimaa verkostoitumisesta

Metall Garaget – Nätverk för metallföretag

Nätverket för metallbranschen i Östra Nyland bör utvecklas. Konkurrensen i branschen är hård och förutsätter att företagen utvecklar sin verksamhet och utvidgar sina nätverk. Mer dragkraft, kompetent arbetskraft och efterträdare till mindre företag behövs. Branschen kräver investeringar så användningen av de befintliga redskapen bör optimeras och luckor i kapaciteten bör täckas av nyanskaffningar.

Metall Garage projektet sporrade till samarbete och nya affärsmöjligheter samt stödde uppkomsten av en affärsverksamhetsmodell baserad på nätverk. Projektet samlade ihop regionens metallföretag och kartlagde deras kompetens, resurser och kapacitet. Det startade plåt- och målningsarbetsgrupper vilka, med hjälp av experter, försöker lösa utmaningarna inom verksamheten och planerar utvecklingsåtgärder. Projektet utredde även hur genomförbart ett verkstadshotell är, det vill säga möjligheterna till att samla centrala underleverantörer under samma tak med huvudleverantören Hollming Works Oy:s Lovisa mekaniska verkstad. Därtill genomfördes en logistikutredning för att ta reda på hur gemensamma anskaffningar och transporter kan effektivera och bespara kostnader. Metall Garaget gynnade aktiva metallföretag i behov av nya kunder, nätverkssamarbete och effektivare näringsverksamhet.

Projektet gynnade också regionens kommuner och intressentgrupper.

Projektet gjorde kartläggningar, verkställde ömsesidiga nätverkstillfällen, letade reda på expertis och planerade samdeltagande i branschens marknadsföringstillfällen. Huvudsponsor var ELY-centralen i Nyland och projektet pågick 1.2.2013–31.12.2014. Budgeten var 325 880 €.

Färdigheter

Upplagt på

december 10, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.