Yrityskoulutus Itä-Uudellamaalla

Yrityskoulutus Itä-Uudellamaalla -hanke. Kuva: Janne Ekman, Simfors Oy 2017

Yrityskoulutus Itä-Uudellamaalla

Yrityskoulutus Itä-Uudellamaalla -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli Itä-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten parantaminen osaavan henkilöstön voimin. Projektilla vauhditettiin työvoiman koulutusta ja pyrittiin vastaamaan talouden laskusuhdanteen yrityksille aiheuttamiin ongelmiin. Yritysten kyky selviytyä haasteellisessa suhdannetilanteessa paranee henkilöstön osaamistason noustessa. Samalla koulutuksiin osallistuvien työntekijöiden työmarkkinakelpoisuus paranee.

Projekti aktivoi yrityksiä niiden kilpailukyvyn sekä henkilöstön osaamisen ja uran kehittämiseen ja toimi koulutusten palveluohjaajana. Projekti pyrki hyödyntämään Uudenmaan ELY-keskuksen tuottamia yli kymmenen päivää kestäviä täsmäkoulutuksia sekä muita valmiita ELY-keskuksen yrityskehittämisen tuotteita. Projektihenkilöstö toimi yhteyshenkilöinä yritysten, viranomaisten, työntekijöitten sekä oppilaitosten välillä koordinoiden yritysten ja työntekijöiden koulutustarpeita, määrällistä ja laadullista tarvetta sekä kartoitti, minkä alan osaajia alueen yritykset tarvitsivat. Itä-Uudellamaalla toimivista hankkeen pääasiallisista kohderyhmäyrityksistä suurin osa oli joko pieniä yrityksiä tai mikroyrityksiä.

Projektin tuloksista hyötyivät ensisijaisesti itäisen Uudenmaan yritykset sekä niiden työntekijät. Myös Itä-Uudenmaan TE-toimisto ja alueella toimivat koulutusorganisaatiot hyötyivät projektin avulla kerättävästä tiedosta alueen yritysten koulutus- ja muista neuvontatarpeista.

Hanke oli Uudenmaan ELY-keskuksen ja ESR:n rahoittama. Hankkeen toiminta-aika oli 15.4.2011 – 30.6.2014 ja kokonaisbudjetti 296 000 €.

Taidot

Lähetetty

1 joulukuun, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.