Metalli Talli – Metalliyrityksille voimaa verkostoitumisesta

Metalli Talli – Metalliyrityksille voimaa verkostoitumisesta

Metalli Talli – Metalliyrityksille voimaa verkostoitumisesta

Itä-Uudenmaan metalliala tarvitsee verkostokehittämistä. Alan kilpailutilanne on haastava ja edellyttää, että yritykset kehittävät toimintaansa ja lisäävät verkostoitumista. Tarvitaan lisää vetovoimaisuutta, osaavaa työvoimaa ja pienten yritysten toiminnan jatkajia. Ala on investointivaltainen, joten olemassa oleva kalusto tulisi saada optimaaliseen käyttöön ja uuden kaluston hankinnan pitäisi täyttää kapasiteettiaukkoja.

Metalli Talli -projekti vauhditti yritysten yhteistyötä ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä tuki metallialan verkostomaisen liiketoimintamallin synnyttämistä. Se kokosi alueen metallialan toimijat yhteen, kartoitti yritysten osaamisen, resurssit ja kapasiteetit sekä käynnisti ohutlevy- ja maalaamotyöryhmät, jotka asiantuntijoiden avustuksella ratkovat teemoihinsa liittyviä haasteita ja suunnittelevat kehitystoimenpiteitä. Projektissa tehtiin myös konepajahotellin toteutettavuustutkimus, joka selvitti mahdollisuuksia koota keskeiset alihankkijat saman katon alle päähankkijana toimivan Hollming Works Oy:n Loviisan konepajan kanssa.  Lisäksi toteutettiin logistiikkaselvitys yhteisten hankintojen ja kuljetusten mahdollistamien kustannussäästöjen ja tehostamistarpeiden selvittämiseksi.

Metalli Tallin hyödynsaajina olivat toimintansa ja verkostoyhteistyön tehostamista sekä uusia asiakkuuksia tarvitsevat, toimivat metalliyritykset sekä alueen kunnat ja muut sidosryhmät.

Projekti teki kartoituksia, toteutti keskinäisiä verkostoitumistilaisuuksia, hankki asiantuntijoita ja suunnitteli yhteisosallistumisia alan markkinointitilaisuuksiin. Metalli Talli -projektin päärahoittaja oli Uudenmaan ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika oli 1.2.2013 – 31.12.2014 ja kokonaisbudjetti 325 880 €.

Taidot

Lähetetty

1 joulukuun, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.