Nuorta yrittäjyyttä hyvinvointialalle

Nuorta yrittäjyyttä hyvinvointialalle. Kuva Janne Ekman: Robbes Lilla Trädgård 2017

Nuorta yrittäjyyttä hyvinvointialalle

Hyvinvointialan yrittäjien tarve kasvaa tulevaisuudessa. Nykyinen alan palveluiden tarjonta ei riitä vastaamaan mm. kuntien tarpeeseen. Nuorta yrittäjyyttä hyvinvointialalle -projektin tavoitteena oli edistää ja lisätä hyvinvointialan yrittäjyyttä, luoda alalle uusia, innovatiivisia toimintatapoja sekä palvelukokonaisuuksia, tehdä hyvinvointialasta nykyistä kiinnostavampi toimiala sekä nostaa hyvinvointialan arvostusta.

Nuorta yrittäjyyttä hyvinvointialalle -projekti kehitti ja pilotoi yhdessä oppilaitoskumppanien kanssa alan yrittäjyyskoulutusta sekä avasi opiskelijoille uudenlaisia harjoittelumahdollisuuksia. Projekti järjesti mm. hyvinvointialan innovaatiokilpailun sekä innovaatioleirin. Projektin aikana toteutettiin mm. Mestari-kisälli -toiminnan konseptointia, jolla pyritään luomaan malli kannattavan yritystoiminnan jatkumiselle sekä hiljaisen tiedon ja asiakkuuksien siirtymiselle esim. yrittäjän eläköityessä. Projekti jatkoi palvelusektorin yritysverkostojen rakentamista nuoren yrittäjyyden aktivoinnilla sekä jo toimivien yritysten kehittämisellä.

Nuorta yrittäjyyttä hyvinvointialalle -projektin tuloksista hyötyivät hyvinvointipalveluja käyttävät asiakkaat, alueen hyvinvointialan yritykset, oppilaitokset, alan opiskelijat sekä kuntien toimijat. Hankkeen aikana jatkettiin yritysverkostojen rakentamista, järjestettiin täsmäkoulutuksia, neuvottiin alkavia yrityksiä ja kehitettiin yhdessä oppilaitosten kanssa uusia innovatiivisia oppimisympäristöjä.

Projektin päärahoittaja oli Euroopan sosiaalirahasto ESR. Projektin toiminta-aika oli 1.1.2013 – 31.12.2014. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 420 350€.

Taidot

Lähetetty

1 joulukuun, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.