Ungt företagande för välmående

Nuorta yrittäjyyttä hyvinvointialalle. Kuva Janne Ekman: Robbes Lilla Trädgård 2017

Ungt företagande för välmående

Det framtida behovet av företagare inom branschen för välmående kommer att öka. Branschens nuvarande utbud av tjänster möter inte bland annat kommunernas behov.

Projektets målsättning var att befrämja och öka företagande inom välmående, att skapa nya och innovativa processer och servicehelheter samt att öka intresset och uppskattningen för branschen. Projektet utvecklade och testade tillsammans med läroanstalterna företagarutbildning inom välmående samt gav studerande nya praktikmöjligheter. Projektet ordnade bland annat en innovationstävling och ett innovationsläger med temat välmående. Under projektet skapades ett koncept för Mästar-gesällverksamheten. Med den strävar man till att skapa en modell för fortsatt lönsamt företagande och för att tyst kunskap och kundkontakter ska överföras, till exempel när en företagare går i pension. Genom att aktivera unga företagare och genom att utveckla redan existerande företag fortsatte projektet att bygga upp företagsnätverk inom servicesektorn.

Projektets resultat gynnar välmåendebranschens kunder, branschens företagare i regionen, läroanstalter och studerande inom välmående samt kommunernas aktörer. Uppbyggandet av företagsnätverk fortsatte under projektets gång och det ordnades skräddarsydd utbildning, gavs råd till nya företag och tillsammans med läroanstalter utvecklades nya och innovativa inlärningsmiljöer.

Projektets huvudfinansiär var Europeiska socialfonden (ESF) och projektet pågick 1.1.2013–31.12.2014. Den totala budgeten var 420 350 €.

Färdigheter

Upplagt på

december 12, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.