Pionjären – Bort med hindren för företagstillväxt och etablering i Östnyland

Timberpoint 2017. Kuva: Janne Ekman

Pionjären – Bort med hindren för företagstillväxt och etablering i Östnyland

Projektet utredde vilka hinder det finns i Östnyland för att företag ska kunna etablera sig och växa samt tar fram förslag till hur samarbetet mellan kommunerna, företagen och utvecklingsbolaget bäst kan ordnas.

Projektet röjde för 10 – 13 målföretag undan hindren för tillväxt och utveckling samt borrade sig in i tillväxtens knutpunkter. Målföretagen valdes inom Östnyland. För att delta i projektet skulle företaget ha en uttalad tillväxtambition. Storleksmässigt skulle företagen i första hand ha fler än fem anställda. Vid behov kunde företag som sysselsätter färre än fem personer tas med, om det önskade antalet målföretag inte på annat sätt uppnåddes.

För de utvalda företagen ordnade projektet 10 – 12 evenemang med tillväxt och utveckling som tema. Varje evenemang drogs av en expert inom respektive område, medan projektets företagsrådgivare fungerade som stödjande koordinator.

Huvudfinansiär för projektet var Europeiska socialfonden (ESF) och projektet pågick 1.4.2014 – 31.12.2014. Den totala budget var 132 350 €.

Färdigheter

Upplagt på

december 13, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.