Raivaaja – Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois

Timberpoint 2017. Kuva: Janne Ekman

Raivaaja – Yritysten kasvun ja alueelle sijoittumisen esteet pois

Projektissa selvitettiin yritysten sijoittumisen ja kasvuedellytysten esteitä Itä-Uudellamaalla sekä tuotiin ratkaisuehdotuksia kuntien, yritysten ja kehitysyhtiön yhteistyöhön.

Projektissa raivattiin noin 10 – 13 kohdeyritykseltä kasvun ja kehityksen esteitä ja porauduttiin kasvun solmukohtiin. Kohdeyritykset valittiin Itä-Uudenmaan alueelta. Yrityksillä oli oltava julkilausuttu kasvuhalukkuus. Yrityksen kokoluokan tuli olla ensisijaisesti yli viisi työntekijää työllistävä yritys, mutta tarvittaessa kohdeyrityksiin voitiin lukea myös alle viisi henkilöä työllistäviä yrityksiä, mikäli tavoiteltua kohdeyritysten määrää ei muutoin saavutettu.

Projekti järjesti valituille yrityksille 10 – 12 tilaisuutta kasvuun ja kehitykseen liittyvistä aiheista. Tilaisuuksista vastasi aihe-alueen asiantuntija hankkeen yritysneuvojan ollessa tukena ja koordinoijana.

Projektin päärahoittaja oli Euroopan sosiaalirahasto ESR. Sen toiminta-aika oli 1.4.2014 – 31.12.2014. Projektin kokonaisbudjetti oli 132 350 €.

Taidot

Lähetetty

1 joulukuun, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.