eNytt

eNytt – Saaristo- ja rannikkoalueen palveluyritysten sähköisen viestinnän jalkauttaminen Itä-Uudellamaalla

eNytt – Saaristo- ja rannikkoalueen palveluyritysten sähköisen viestinnän jalkauttaminen Itä-Uudellamaalla

Posintra on hallinnoinut EU-ohjelmakaudella 2007 – 2013 useita saaristoprojekteja. Näistä projekteista saadun kokemuksen perusteella todettiin saaristo- ja rannikkoalueen palveluyritysverkoston tarvitsevan apua sellaisten sähköisten sovellusten käyttöönotossa, jotka helpottavat yrittäjän tai yrityksen liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua.

Projektissa vahvistettiin yrittäjien ja yritysten osaamista sähköisessä markkinoinnissa ja viestinnässä sekä tutustuttiin uusiin sosiaalisen median sovelluksiin. Tämän lisäksi vahvistettiin yrittäjien ja yritysten kykyä hoitaa sähköistä viestintää itsenäisesti myös tulevaisuudessa. Projektiin valittiin alueelta Sipoo, Porvoo ja Loviisa yhteensä 15 palvelualan yritystä, joilla oli halu kehittää omaa sähköistä viestintäänsä.

Projektissa kehitettiin yritysten sähköistä viestintää kahdessa yhteisessä työpajassa sekä tarvittaessa myös yrityskohtaisilla konsultoinneilla. Työpajoja veti sähköisen viestinnän asiantuntija. Projektissa luotiin myös vertaiskehittämisen malli. Tässä mallissa mukana olevien yritysten tukena olivat yrittäjät ja yritykset jotka olivat mukana eModel-projektissa kehittämässä omaa sähköisen viestinnän osaamistaan.

Projektin rahoitti Hämeen ELY-keskus. Projektin toiminta-aika oli 1.5.2014 – 31.12.2014. Projektin kokonaisbudjetti oli 49 775 €.

Taidot

Lähetetty

1 joulukuun, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.