Bestis – Nuorisotakaajat Porvoossa

Bestis- nuorisotakaajat Porvoossa

Bestis – Nuorisotakaajat Porvoossa

Bestis -projekti oli nuorisotakuutoimijoiden yhteistyötä kehittävä ja jalkautuva pilottihanke, jonka toiminta rajattiin Porvoon kaupungin alueelle tulosten saavuttamiseksi.

Projektissa työskentelivät projektipäällikkö ja -asiantuntija (Posintra Oy) sekä projektikehittäjä (HAAGAHELIA Oy Ab). Projektipäällikkö käynnisti yhteistyöryhmän nimeltä Bestis-takuutiimi, joka koostuu nuorisotakuun toteuttajaorganisaatioista. Ryhmä vastaa koordinoidusti nuorisotakuun toimenpiteiden toteuttamisesta. Tiimi kokoontuu 1-2 kertaa kuukaudessa.

Projektipäällikkö valmisteli Bestis -työnantajapalkinnon ja käynnisti Bestis -tukiyhteisön toiminnan. Työnantajapalkinto on tunnustus nuorisotakuun toteutumista edistäneelle yritykselle. Palkinnonsaajasta päättää Bestis-takuutiimi. Bestis -tukiyhteisöön kutsutaan mukaan vapaa-aikanaan nuorten kanssa toimivia henkilöitä.

Projektiasiantuntijan tehtävänä oli jalkautua yrityksiin, tukea niitä nuorten työkokeilujen ja työllistämisen toteutuksessa sekä toimia nuorten ja yrittäjien välisenä yhdyshenkilönä. Bestis-takuutiimissä koordinoitiin yrityskäynnit, jotta eri toimijoiden yrityskontaktoinnissa vältetään päällekkäisyydet. Projektikehittäjä suunnitteli, toteutti ja analysoi nuorisotakuutoiminnan piirissä työllistyneiden nuorten sekä näitä työllistäneiden työnantajien haastattelut.

Projektihenkilöstö toteutti tiedotus- ja markkinointitoimenpiteet sekä valmisteli nuorisotakuun toteuttamisen toimintamallin vuosille 2015 – 2020. Tavoitteena oli synnyttää pysyvä, kehittyvä ja laajentuva yhteistyömalli ja toimintatapa nuorisotakuun toteutukseen.

Taidot

Lähetetty

1 joulukuun, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.