Bestis – stöd för unga i Borgå

Bestis- nuorisotakaajat Porvoossa

Bestis – stöd för unga i Borgå

Bestis var ett pilotprojekt som utvecklade samarbetet mellan olika aktörer inom ungdomsgarantin. Bestis arbetade ute på fältet och för att uppnå resultat, begränsades verksamheten till Borgå stads område.

Med i projektet jobbade en projektchef och en projektspecialist (Posintra Oy), samt en projektutvecklare (HAAGAHELIA Oy Ab). Projektchefen grundade en Bestis-garantiteam samarbetsgrupp, som består av olika organisationer inom ungdomsgarantin. Gruppen har koordinerat ansvar för att de olika åtgärdena inom ungdomsgarantin förverkligas. Teamet samlas 1-2 gånger i månaden.

Projektchefen förberedde ett pris som ges till en Bestis-arbetsgivare, samt startade upp en Bestis stödgrupp. Arbetsgivarpriset är ett erkännande till ett företag, som befrämjat ungdomsgarantins förverkligande. Bestis-teamet besluter vilket företag priset skall ges till. Till Bestis-stödgruppen tillkallas sådana personer, som arbetar med ungdomar på sin fritid.

Projektspecialistens uppgift var att gå ut till företagen, stöda dem då unga tas på jobb på prov och då de anställs, samt att fungera som en kontaktperson mellan ungdomar och företagare. I Bestis garantiteamet koordinerades företagsbesöken, så att överlappning undvikes då olika instanser kontaktar företagen. Projektutvecklaren planerade, förverkligade och analyserade intervjuer som gjordes bland sådana ungdomar som fått en anställning inom ungdomsgarantin och bland arbetsgivare som anställt ungdomarna.

Projektpersonalen hade hand om kommunikationen och marknadsföringen och gjorde upp en verksamhetsmodell för ungdomsgarantin för åren 2015-2020.  Målet var att grunda en stadigvarande samarbetsmodell, ett verksamhetssätt för förverkligandet av ungdomsgarantin, som utvecklas och som växer.

Färdigheter

Upplagt på

december 15, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.