eNytt

eNytt – Saaristo- ja rannikkoalueen palveluyritysten sähköisen viestinnän jalkauttaminen Itä-Uudellamaalla

eNytt

Posintra har under EU-programperioden 2007 – 2013 administrerat flera skärgårdsprojekt. På basis av den erfarenhet dessa projekt har gett konstaterades skärgårds- och kustregionens nätverk av serviceföretag behöva hjälp med att ta i bruk sådana elektroniska applikationer som gör det lättare för företagaren eller företaget att utveckla sin affärsverksamhet och växa.

Inom ramen för projektet stärktes företagarnas och företagens kunnande i fråga om elektronisk marknadsföring och kommunikation, vartill de fick bekanta sig med nya applikationer för sociala medier. Dessutom stärktes företagarnas och företagens förmåga att också framöver sköta den elektroniska kommunikationen självständigt.

Från regionen Sibbo, Borgå och Lovisa valdes totalt 15 serviceföretag, som hade en ambition att utveckla den egna elektroniska kommunikationen.

I Projektet utvecklades företagens elektroniska kommunikation med hjälp av två gemensamma verkstäder samt vid behov även med hjälp av enskild konsultering för företagen. Verkstäderna drogs av en expert inom elektronisk kommunikation. Projektet skapade också en modell för kamratstödd utveckling. I denna modell fick medverkande företag stöd av de företagare och företag som inom projektet eModel arbetade med att utveckla sitt eget kunnande i fråga om elektronisk kommunikation.

Projektet finansierades av NTM-centralen i Tavastland. Projektets verksamhetstid varr 1.5.2014 – 31.12.2014. Projektets totala budget var 49 775 €.

Färdigheter

Upplagt på

december 14, 2017