SME2Go – Smart Solutions of the Baltic Sea Region SMEs to Global Cities

SME2GO

 

CB logo RGBEU-flag-English-horizontal-RGB

SME2Go – Smart Solutions of the Baltic Sea Region SMEs to Global Cities

SME2Go-projekti kehittää suomalaisten, ruotsalaisten ja virolaisten älykäs kaupunki -ratkaisuihin keskittyneiden pk-yritysten kilpailukykyä parantamalla niiden valmiutta ja osaamista mennä uusille kohdemarkkinoille. Lisäksi yrityksille etsitään potentiaalisia kohdemarkkinoita muun muassa yhteistyössä suurten yritysten kanssa, joiden kumppaneina pk-yritykset voivat päästä uusille markkinoille.

Posintra osallistuu yhdessä neljän muun toimijan kanssa keskisen Itämeren alueen pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävään SME2Go-hankkeeseen. Muut toimijat ovat SISP – Swedish Incubators & Science Parks ja Västerås Science Park Ruotsista, Turku Science Park Suomesta ja Tallinn Science Park Tehnopol Virosta.

Kaupungeilla on merkittävä rooli yhteisissä ponnisteluissa ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi. Vähähiilisen talouden ja resurssitehokkuuden tavoitteiden saavuttamista edesauttavat tuotteet on usein suunnattu kaupunkialueiden tarpeisiin ja ne käyttävät digitaalisia teknologioita edistämään hyvinvointia, alentamaan kustannuksia ja resurssien käyttöä, lisäämään automaatiota sekä parantamaan vesi- ja jätehuoltoa.

Älykäs kaupunki -ratkaisut ovat usein korkean teknologian ratkaisuja ja siten hyvin t&k -painotteisia. Nämä teknologiat saattavat tulla uusilta, kasvavilta aloilta ja niiden kohdemarkkinat ovat pääsääntöisesti EU:n ulkopuolisissa kolmansissa maissa ja olla maantieteellisesti ja kulttuurisesti kaukaisia. Pk-yritykset tarvitsevat tukea oikeiden kohdemarkkinoiden löytämiseen sekä koulutusta näille markkinoille menoon. Hanke saa rahoitusta EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta.

Lisätietoja antaa projektista antaa Matti Herlevi.

 

 

 

 

Taidot

Lähetetty

7 joulukuun, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.