TARVE – Utvecklingen av verktyg och process vid innovativa energieffektiva anskaffningar

TARVE-project. Photo by Julian Wildner on Unsplash.

TARVE – Utvecklingen av verktyg och process vid innovativa energieffektiva anskaffningar

TARVE-projektets målsättning är att stöda ibruktagandet av de energieffektiva lösningarna i kommunerna genom att utveckla beslutsfattarprocessen samt verktygen för att stöda jämförelsen av alternativ, genom att utveckla beslutsfattarkommunikationen och -utbildningen samt genom att möjliggöra uppkomsten av en tidig marknadsdialog. Genom projektets studier utvecklas metoder med vars hjälp förankringen av de energieffektiva och livscykelkostnadsmässigt positiva investeringarna effektiviseras i den kommunala beslutsfattarprocessen.

I projektet vidareutvecklas kalkyleringsverktyget på basis av verkliga case-investeringar. Med hjälp av detta kan man lättare ta hänsyn till de olika livscykeleffekterna gällande alternativen som förbättrar energieffektiviteten vid saneringen av offentliga byggnaders energieffektivitet. Nyckelpersonerna inom den kommunala upphandlingen utbildas för att använda verktyget och det är således tillgängligt efter projektet i motsvarande studier. Dessutom utvecklas energieffektivitetens beslutsfattarkommunikation och därigenom ökas medvetenheten gällande energieffektivitet hos nyckelpersonerna inom upphandlingen.

Resultatet för projektet inom den offentliga sektorn är bättre beredskap att genomföra och upprepa kostnadseffektiva investeringar i energieffektivitet. Genom att öka beslutsfattarnas, myndigheternas och företagens dialog främjar man de innovativa lösningarnas inträde på marknaden och uppkomsten av företagsreferenser.

Projektet får finansiering via EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond för Finlands strukturfondsprogram (ERUF) Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Projektet pågår 1.9.2015 – 30.9.2017. Projektets totala budget uppgår till ca. 400 000 €. Projektet förverkligas av Posintra, Green Net Finland ry (koordinator) och Suomen ympäristöopisto SYKLI.

För mer information kontakt:

Arto Varis, projektchef
+ 358 50 526 2898

Färdigheter

Upplagt på

januari 1, 2018

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.