Tarve – Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivissa energiatehokkuushankinnoissa

TARVE-project. Photo by Julian Wildner on Unsplash.

Tarve – Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivissa energiatehokkuushankinnoissa

TARVE-projektin tavoitteena on tukea energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa kunnissa kehittämällä päätöksenteon prosessia sekä työkalua tukemaan vaihtoehtojen vertailua, kehittämällä päättäjäviestintää ja -koulutusta sekä mahdollistamalla aikaisen markkinavuoropuhelun syntymistä. Projektin tarkastelutapausten kautta kehitetään menetelmiä, joiden avulla energiatehokkaiden ja elinkaarikustannuksiltaan positiivisten investointien jalkauttaminen suoraviivaistuu kuntien päätöksentekoprosessissa.

Projektissa jatkokehitetään todellisten case-investointien pohjalta laskentatyökalua, jonka avulla voidaan helpommin huomioida eri energiatehokkuutta parantavien vaihtoehtojen elinkaarivaikutukset julkisten kiinteistöjen energiatehokkuussaneerauksissa. Kuntien hankinnan avainhenkilöt koulutetaan käyttämään työkalua, joten se on käytettävissä projektin jälkeen vastaavissa tarkasteluissa. Lisäksi kehitetään energiatehokkuuden päättäjäviestintää ja tätä kautta lisätään hankintapäätösten avaintahojen tietoisuutta energiatehokkuudesta.

Projektin tuloksena julkisella sektorilla on paremmat valmiudet toteuttaa ja toistaa kustannustehokkaita energiatehokkuusinvestointeja. Lisäämällä päättäjien, viranomaisten ja yritysten vuoropuhelua edesautetaan innovatiivisten ratkaisujen markkinoillepääsyä ja yritysreferenssien syntyä.

Projekti saa rahoitusta EU:n Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta (EAKR) ja sen toteutusaika on 1.9.2015 – 30.9.2017. Projektin kokonaisbudjetti on noin 400 000 €. Projektia toteuttavat Posintra, Green Net Finland ry (koordinaattori) ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Lisätietoja:

Arto Varis, projektipäällikkö
+ 358 50 526 2898

Taidot

Lähetetty

31 joulukuun, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.