REFEC – Itä-Suomen ja Viron välisen kuljetuskäytävän kehittäminen (CB736 )

Yksiköt aluksessa_Refec-hanke

 

CB logo RGBEU flag English horizontal RGB Refec project

REFEC – Reinforcing Eastern Finland-Estonia Transport Corridor | Itä-Suomen ja Viron välisen kuljetuskäytävän kehittäminen

Raskaan liikenteen määrä Suomenlahden yli on kasvanut jatkuvasti, ja saman suuntauksen ennustetaan jatkuvan. Huomattava osa tästä raskaasta liikenteestä kulkee Itä-Suomen ja Itä-Viron välillä. Suomen ja Viron välillä on kaksi laivayhteyttä (Helsinki–Tallinna ja Hanko–Paldiski). Nykyisellään kuorma-autot käyttävät reittiä Helsinki–Tallinna tai vieläkin pitempää Hanko–Paldiski-reittiä. Paras tapa kehittää Itä-Suomen ja Itä-Viron välistä käytävää olisi avata laivalinja Loviisan ja Kundan satamien välille. Yhteys kulkisi lähes suoraan pohjois–etelä-akselin suuntaisesti ja olisi pituudeltaan 54 meripeninkulmaa. Venäjän aluevesiä ei tarvitsisi kiertää.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää edellytyksiä avata kuljetuskäytävä Itä-Suomen ja Itä-Viron välille. Keskeisimpänä tavoitteena on edistää Loviisa–Kunda-yhteyden toteutumista käytännön toimin. Näihin kuuluvat liiketoimintamallien laatiminen mahdollisten varustamojen kanssa, satamien toiminta- ja investointisuunnitelmat, suunnitelma lupa- ja säädösvaatimusten täyttämiseksi, muiden Itämeren alueen yhteyksien parhaiden käytäntöjen siirtäminen, yhteysaikataulu- ja reittivaihtoehtosuunnitelmat, markkinointisuunnitelmat sekä markkinointitapahtumat. Lisäksi tarkoituksena on selvittää kuljetuskäytävän rahtipotentiaalia ja todentaa kuljetuskäytävän vaikuttavuus (lyhentynyt matka-aika, käytävän ja Loviisa–Kunda-yhteyden käyttömäärät).

Kuljetuskäytävä nopeuttaisi ja sujuvoittaisi tavaraliikennettä itäisen Suomen ja Viron välillä, mutta uusi käytävä toisi muitakin hyötyjä. Suoremmista yhteyksistä hyötyisi myös Via Balticaa käyttävä liikenne, joka suuntautuu Itä-Suomeen tai sieltä pois. Yksi merkittävä hyöty olisi, että käytävä hillitsisi raskaan liikenteen kasvua ja sen haittoja (ruuhkat, päästöt, melu, pöly) Tallinnan ja Helsingin keskustoissa. Kuljetuskilometrien väheneminen puolestaan pienentäisi hiilidioksidipäästöjä.

Lisätietoa Refec-hankkeen kotisivuilta.

Hankekumppanit: Turun yliopisto / Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus on hankkeen päätoteuttaja, muut kumppanit ovat Loviisan kaupunki, Port of Kunda ja Posintra Oy. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2017-30.11.2020. Hankkeen budjetti on 728 192 €.

Lisätietoa:

Tiina Whiley, projektipäällikkö
+ 358 50 512 3515

Taidot

Lähetetty

1 maaliskuun, 2018

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.