REFEC – Förstärkning av transportkorridoren östra Finland-Estland (CB736)

Yksiköt aluksessa_Refec-hanke

 

CB logo RGBEU flag English horizontal RGBRefec project

REFEC – Reinforcing Eastern Finland-Estonia Transport Corridor | Förstärkning av transportkorridoren östra Finland-Estland

Den tunga fordonstrafiken på färjor över Finska viken har ökat stadigt och trenden beräknas fortsätta. Mellan Finland och Estland finns två färjelinjer (Helsingfors-Tallin och Hangö-Paldiski). En anmärkningsvärd del av den tunga fordonstrafiken sker mellan östra Finland och östra Estland. För närvarande behöver lastbilarna köra via Helsingfors-Tallin, eller via den ännu längre rutten Hangö-Paldiski. Den bästa lösningen för att göra korridoren mellan östra Finland och östra Estland mer effektiv är att etablera en färjeanslutning mellan hamnarna Lovisa (Finland) och Kunda (Estland). Denna sträcka är praktiskt taget i rakt sydlig/nordlig riktning (54 sjömil). Dessutom finns inget ryskt territorialvatten emellan.

Projektet syftar till att förstärka korridoren mellan östra Finland och östra Estland. Projektresultatet fokuserar i huvudsak på konkreta åtgärder som stödjer färjeanslutningen Lovisa-Kunda. Detta inkluderar affärsmodell(er) med potentiella fraktföretag, hamndrifts- och investeringsplaner, handlingsplan för att uppfylla relevanta licenser och myndighetskrav, best practise från liknande anslutningar inom BSR, tidtabell och plan för alternativa rutter samt marknadsföringsplan och marknadsföringsevenemang i syfte att sprida information om färjelinjen. Därtill har korridorens fraktpotential analyserats och dess påverkan har verifierats (minskad restid, användarvolym i korridoren och påverkan på sträckan Lovisa-Kunda).

Utöver snabbare och smidigare transporter mellan Finlands östra delar och Estland finns även andra områden som gynnas av att transportkorridoren tas i bruk. Trafiken till/från östra Finland som använder Via Baltica skulle också dra nytta av en mer direkt anslutning. Ytterligare en stor fördel är minskat tryck på den växande tunga trafiken (trafikstockningar, utsläpp, buller, damm) i Tallins och Helsingfors stadskärnor. Det minskade transportavståndet leder även till minskade koldioxidutsläpp.

Mera information på Refec hemsidorna.

Projektpartners: Åbo Universitet / Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral är projektets huvudpartner, de andra partnerna är Lovisa stad, Port of Kunda i Estonia och Posintra AB.
Projektet pågår från 1.12.2017 till 30.11.2020. Budget: 728 192 €.

Kontakt:

Tiina Whiley, projectchef
+ 358 50 512 3515

Färdigheter

Upplagt på

mars 1, 2018

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.