Bestis – Tukea työllistymiseen

Bestis - tukea työllistymiseen. Photo by Christopher Burns on Unsplash

Bestis – Tukea työllistymiseen

Bestis – tukea työllistymiseen -projektilla haettiin ratkaisua nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiseen Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän ja Porvoon alueella. Vuonna 2013 voimaan tulleen nuorisotakuun toteutuminen on edelleen haastavaa ja nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien, etenkin yli 50-vuotiaiden, työttömyys on kasvussa. Projektin kohderyhmänä olivat alueen työttömät, työttömyysuhan alla olevat henkilöt, työllistävien yritysten ja yhdistysten henkilöstö sekä alueella työllistymisen edistämiseksi toimivat organisaatiot.

Projektin tavoitteena oli saada työllistymisen parissa toimivat tahot tiivistämään yhteistyötään. Yritykset löytävät helpommin sopivaa työvoimaa, työnhakijat löytävät työtä ja rekrytointi alueella helpottuu. Oikea työnantaja ja sopiva työntekijä kohtaavat toisensa. Yritysten ymmärrys nuorista työntekijöistä kasvoi ja samalla yrityksiä tuettiin kehittämään omia käytäntöjään vastaamaan paremmin nuorten tai muuten haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevien työntekijöiden tarpeisiin.

Projektissa kehitettiin työllistymisen parissa toimivien organisaatioiden välistä yhteistyötä Takuutiimi -toiminnalla. Alueen yrityksiin jalkauduttiin aktiivisesti työpaikkojen löytämiseksi. Projektissa tartuttiin työnhakijoiden työelämävalmiuksien ja työnhakutaitojen parantamiseen sekä yritysten rekrytointi- ja perehdytysosaamisen lisäämiseen erilaisten valmennusmenetelmien avulla ja vertaistoimintaa kehittämällä.

Projektin toiminnan keskiössä oli kohderyhmän osallistaminen omaa työllistymistä ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun. Osallistumista tukemalla luotiin alueen yrityksiin ja organisaatioihin uusia, epämuodollisia, yhteisöllisyyttä ja yhteiskuntavastuuta edistäviä toimintatapoja työllistymisen edistämiseksi.

Projektin toteuttivat Posintra ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Projektin päärahoittaja oli Euroopan sosiaalirahasto ESR. Projektin toiminta-aika oli 1.3.2015 – 30.4.2017. Projektin kokonaisbudjetti oli 341 395 €.

Lisätietoja:

Anne Wetterstrand, projektipäällikkö
+ 358 50 366 0125

Jenni Lähtevänoja, projektiasiantuntija
+ 358 40 183 7917

Taidot

Lähetetty

31 joulukuun, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.