Tuunaa Tuottoa vol. 2

Tuunaa tuottoa

Tuunaa Tuottoa vol. 2

Länsi-Uudellamaalla toteutetun pilottihankkeen kokemusten pohjalta Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Hämeen ELY-keskus ovat myöntäneet ESR-rahoituksen viidellä alueella toteutettavaan luovien alojen palveluverkostohankkeeseen. Hankepartnerit ja alueet: Novago Yrityskehitys Oy Länsi-Uusimaa, Posintra Oy Itä-Uusimaa, Into Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa, Miksei Mikkeli Etelä-Savo ja Humak amk Keski-Suomi. Kullakin alueella toteutetaan omat yritysryhmänsä, joihin valitaan 10-15 luovien alojen pientä yritystä ja 2-4 kohdeyritystä. Luova Tuunaajaverkosto rakentaa palvelut rikastamaan kohdeyritysten liiketoimintaa.

Valtakunnalliset luovien alojen osaajat muodostavat Tuunaajaverkoston, joka oppii luomaan monialaisille yritysasiakkaille tarvelähtöisen, joustavasti räätälöitävän palvelupaletin. Toiminnan tuloksena haetaan uudella tavalla rakennettuja palvelutuotteita. Tavoitteena on lisätä sekä luovien alojen että kohdeyritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta sekä luoda kokonaan uutta luovan talouden liiketoimintaa.

Kehitysprosessi viedään läpi viidessä työpajassa sekä TuuniCaféissa. Lisäksi perehdytään verkostotuottajuuteen ja kannattaviin luoviin tiloihin, pidetään valtakunnallinen MatchMaking- tilaisuus sekä pohjoismainen verkostotilaisuus.

Posintra Oy on mukana toteuttamassa Tuunaa Tuottoa Vol.2 -hanketta, joka toteutetaan 1.11.2015–30.6.2017. Hankkeen kokonaisbudjetti on 666 670 €, josta Posintra Oy:n osuus on 104 530 €. Hanke kuuluu valtakunnalliseen Luovaa osaamista -toimenpidekokonaisuuteen.

Taidot

Lähetetty

30 joulukuun, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.