Tuunaa Tuottoa Vol.2

Tuunaa Tuottoa Vol.2

På basis av erfarenheterna från pilotprojektet som förverkligades i Västra Nyland har Undervisnings- och kulturministeriet och Tavastlands NTM-central beviljat ESF-finansiering i fem regioner för genomförandet av servicenätverksprojektet inom kreativa branscher. Projektpartner och regioner: Novago Företagsutveckling Ab Västra Nyland, Posintra Oy Östra Nyland, Into Seinäjoki Södra Österbotten, Miksei S:t Michels Södra Savolax och Humak yh Mellersta Finland. Varje region förverkligar sina egna företagsgrupper till vilka man väljer 10–15 små företag inom kreativa branscher och 2–4 målföretag. Det kreativa Tuunaaja-nätverket bygger upp tjänster för att berika målföretagens affärsverksamhet.

Tuunaaja-nätverket består av experter från nationella kreativa branscher som lär sig att skapa en behovsbaserad, flexibelt skräddarsydd servicepalett för branschövergripande företagskunder. Som ett resultat av verksamheten eftersträvas serviceprodukter som byggts upp på ett nytt sätt. Målsättningen är att öka omsättningen och lönsamheten för såväl de kreativa branscherna som för målföretagen samt att skapa en helt ny kreativ ekonomisk affärsverksamhet.

Utvecklingsprocessen förverkligas i fem verkstäder samt i TuuniCaféerna. Dessutom fördjupar vi oss i nätverksproduktiviteten och i lönsamma kreativa utrymmen, vi håller ett landsomfattande MatchMaking -evenemang samt ett nordiskt nätverksevenemang.

Posintra Oy är med och förverkligar Tuunaa Tuottoa Vol.2 -projektet som pågår 1.11.2015–30.6.2017. Projektets totala budget är 666 670 € varav Posintra Oy:s andel är 104 530 €. Projektet ingår i den nationella åtgärdshelheten Kreativt kunnande.

Färdigheter

Upplagt på

december 18, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.