Bestis – Stöd till sysselsättning

Bestis - tukea työllistymiseen. Photo by Christopher Burns on Unsplash

Bestis – Stöd till sysselsättning

I projektet Bestis – Stöd till sysselsättning sökte man en lösning för hur man kunde öka sysselsättningsgraden för unga människor och andra som befinner sig i en svag arbetsmarknadssituation i områdena Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Borgå. Implementeringen av ungdomsgarantin som trädde i kraft år 2013 är fortsättningsvis utmanande och arbetslöshetsgraden hos unga och andra som befinner sig i en svag arbetsmarknadssituation, speciellt personer som är äldre än 50 år, ökar. Projektets målgrupp var arbetslösa, personer som hotas av arbetslöshet, personal i sysselsättande företag och föreningar, samt organisationer som arbetar för en ökad sysselsättning i området.

Projektets mål var att förmå aktörer som arbetar med sysselsättning att öka sitt samarbete. Företagen har då lättare att hitta passande arbetskraft, arbetssökande hittar arbete, och rekryteringen i området blir lättare. Rätt arbetsgivare och arbetstagare möter varandra. Företagens förståelse för unga arbetstagare ökade och samtidigt fick företagen stöd i att utveckla sina egna procedurer för att bättre motsvara behoven hos unga arbetstagare eller övriga arbetstagare som befinner sig i en svag arbetsmarknadssituation.

Under projektet utvecklade man, genom en verksamhet med namnet Takuutiimi (Garantiteamet), samarbetet mellan organisationer som arbetar med sysselsättning. Man besökte aktivt företag i området för att hitta arbetsplatser. Projektet strävade till att förbättra de arbetssökandes arbetslivs- och arbetssökningsfärdigheter samt företagens rekryterings- och introduktionshandledning. För att nå dessa mål utnyttjade man olika former av handledning samt utveckling av kollegial verksamhet.

Målgruppens deltagande i diskussionen om sin egen sysselsättning och sitt eget välmående låg i centrum för projektets verksamhet. Genom att stöda deltagandet skapades nya och informella verksamhetsformer som stödde gemenskapen och samhällsansvaret hos områdets företag och organisationer och som förbättrade sysselsättningen.

Projektet genomfördes av Posintra och yrkesskolan Haaga-Helia. Europas socialfond ESR var projektets huvudfinansiär. Projektet löpte under tiden 1.3.2015 – 30.4.2017. Projektets totala budget var 3411 395 €.

Anne Wetterstrand, projektchef
+ 358 50 366 0125

Jenni Lähtevänoja, Project Expert
+ 358 40 183 7917

 

Färdigheter

Upplagt på

december 19, 2017

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.