Finlands mål är att vara koldioxidneutralt år 2035. För att uppnå detta mål krävs betydande klimatåtgärder även av industrin. Förra året var Sköldvik i Borgå Finlands största enskilda källa för utsläpp av växthusgaser.

Syftet är att utveckla Sköldvik till ett ledande och internationellt kompetenscentrum för industriellt klimatarbete, som skulle fungera som en attraktiv grön innovationsplattform för företag. Under det gångna året har en grupp som Posintra sammankallat våren 2021, bestående av representanter för Sköldviks lokomotivföretag, Borgå stad och Nylands förbund, funderat på hur den offentliga sektorn skulle kunna stödja Sköldviks klimatmål, som alltid är företagsspecifika.

Som en del av planeringen lät arbetsgruppen under våren göra en studie framtagen av konsultföretaget Synocus. Undersökningen som genomfördes under april–september förverkligades med Borgå stads och Nylands förbunds AKKE-anslag. Man planerar på basen av förslagen i rapporten Kilpilahti forerunner in decarbonization att lansera ett program för att påskynda utvecklingen av Sköldvik och att skapa en färdplan för arbetet under 2022.

 

LÄS RAPPORTEN HÄR

 

Tidningen Uusimaa rapporterade om Sköldviks utvecklingsmöjligheter den 23.10.2021: Kilpilahdesta halutaan vihreän teknologian keskittymä

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.