Tammikuun alussa pidettiin Porvoossa ensimmäinen keskustelutilaisuus, jonka tavoitteena oli käynnistää mahdollista yhteistyötä uusien ratkaisuehdotusten löytämiseksi maahanmuuttajien työllisyyden ja yrittäjyyden tukemiseksi itäisellä Uudellamaalla. Elinkeinoelämä tarvitsee jo nyt pätevää työvoimaa, jolla on erilaista kielitaitoa ja kulttuurillista taustaa.Kehitysyhtiö Posintra kutsui koolle alueen toimijoita keskustelemaan, millaisin toimenpitein ja millaisella yhteistyöllä asiaa voitaisiin edistää. Tilaisuuteen osallistui lähes 30 henkilöä edustaen alueen oppilaitoksia, TE-keskusta, Porvoon kaupunkia, Uudenmaan Yrittäjiä ja kehitysyhtiö Posintraa. Keskusteluun osallistui myös SPR:n tukihenkilöitä ja opiskelijoita.Tilaisuudessa käytiin läpi mm. jokaisen alueellisen toimijan nykyinen rooli ja tehtävät maahanmuuttajan integraatioprosessissa. Jo tämä avasi mielenkiintoista keskustelua siitä, missä kenties olisi yhteistyön ja uudenlaisten toimintamallien kehittämisen paikka. Ylipäätään todettiin, että urasuunnittelua ja työllistymiseen sekä yrittäjyyteen räätälöityjä etenemispolkuja tulisi kehittää edelleen. Myös nykyisiä yhteistyöverkostoja ja yhteistoimintaa tulisi tiivistää.

Tilaisuus poikii jatkotyötä, johon Posintra kutsuu eri toimijoita mukaan keskustelemaan, kehittämään ja konkretisoimaan yhdessä valittuja toimenpiteitä käytännössä. Lisätietoa tilaisuudesta ja sen jatkotoimista voi kysyä Posintran Peter Backmanilta tai Borgå Folkakademin Catharina von Schoultzilta.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.