WCEF eli World Circular Economy Forum on Suomen ja Suomen innovaatiorahasto Sitran globaali kiertotalouteen keskittyvä tapahtuma. Foorumi tuo vuosittain yhteen yli 4 000 liiketoimintajohtajaa, päättäjää ja asiantuntijaa ympäri maailman esittelemään maailman parhaita kiertotalousratkaisuja. Ensimmäinen WCEF järjestettiin Helsingissä kesäkuussa 2017. Tämän jälkeen tapahtuma on kiertänyt eri puolilla maailmaa kuten Japanissa, Alankomaissa, Kanadassa, Afrikassa ja myös Suomessa. Vuonna 2024 WCEF järjestettiin Belgian Brysselissä 15.-18.4.2024. Me olimme mukana, ja toimme matkassamme monta oivallusta käytettäväksi ja kehitettäväksi myös Porvoon seudulle!

WCEF keräsi huhtikuiseen Brysseliin noin 1500 osallistujaa ympäri maailman. Lisäksi hybriditoteutuksen ansiosta moni seurasi tapahtumaa myös verkossa. Uudenmaan Kiertotalouslaakson koordinoimaan kiihdyttämötilaisuuteen ”The winning concept for circularity”, jossa myös Posintra ja STRIIM-hanke olivat esillä, osallistui runsaasti kuulijoita paikan päällä ja yli 200 osallistujaa verkon välityksellä. Lisäksi WCEF-tapahtuman aikana järjestettiin erilaisia tilaisuuksia ja tapaamisia mm. Euroopan parlamentin jäsenten ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kehitysyhtiö Posintra ja meneillään oleva STRIIM – alueellisen teollisen innovaatiomallin vahvistaminen -hanke osallistuivat tapahtumaan edustaen Uudellamaalla erityisesti julkisen ja yksityisen sektorin välisellä yhteistyöllä tehtävää kiertotalouden edistämistyötä. Tällä kertaa aihetta käsiteltiin erityisesti Kilpilahden teollisuusalueen näkökulmasta.

Lue aiempi blogimme WCEF 2024 -tapahtumaan liittyen

Mitä tilaisuudesta jäi meille edelleen työstettäväksi ja Porvooseen tuomiseksi? 8 tärkeintä oppia ja oivallusta!

Vajaa viikko Brysselissä oli erittäin oivalluttava ja opettava. Maailman suurin kiertotalouteen keskittyvä tapahtuma antoi runsaasti vinkkejä ja ajatuksia myös kotiin tuomiseksi. Näitä kahdeksaa tapahtumassa oivaltamaamme kohtaa olisi mielestämme tärkeää kehittää entisestään myös Porvoon seudulla:

1. Porvoo näkyväksi: On ensiarvoisen tärkeää, että Porvoo näkyy ja kuuluu osana Uuttamaata ja maakunnassa tehtävää TKI-toimintaa. Tämä vaatii aktiivista verkostoitumistyötä ja ennen kaikkea kehittämistoimintaa, josta meillä on mahdollisuus kertoa kansainvälisillä foorumeilla.

2. Yhteistyöllä eteenpäin: Vaikka WCEF-tapahtuman esityksissä ja puheenvuoroissa liikuttiin paljon ylätasolla, puheenvuoroissa korostui kaikkien toimijoiden yhä tärkeämmäksi nouseva yhteistyön tarve. Kukaan ei pärjää yksin – myös elinkeinoelämässä kilpailijat keskustelevat keskenään, kun tavoite on yhteinen. Yhteistyötä eri toimijoiden kesken tulee edistää aktiivisesti ja panostaa julkisen ja yksityisen sektorin välisten toimijoiden yhteistyöhön.

3. Lisää konkretiaa: Kiertotaloudessa on siirrytty pilottiajattelusta kohti konkreettista tekemistä ja tätä tarvitaan lisää. Meidän tulee yhä paremmin opetella, miten kiertotaloutta voidaan toteuttaa yhteistyössä arvoketjun eri toimijoiden kanssa kohti yhteistä tavoitetta – luoden samalla lisäarvoa loppuasiakkaalle ja kassavirtaa muutoksen toteuttajille.

4. Uudet mahdollisuudet ja ratkaisut: Erilaisilla start-up-yrityksillä on erinomainen paikka näyttää suuntaa uusille mahdollisuuksille ja ratkaisuille. Lisäksi jo vakiintuneiden yritysten tukeminen ja erilaisten toimijoiden keskinäinen verkottaminen on entistä tärkeämpää myös Porvoossa.

5. Nuoret mukaan: Nuoria osallistujia kaivattiin WCEF-tapahtumaan lisää. Myös Porvoossa meidän tulee kääntää katse aktiivisesti nuoriin ja pyrkiä osallistamaan heitä tulevaisuuden tekemiseen yhä aktiivisemmin.

6. Lainsäädäntö merkityksellisessä asemassa: Kiertotalouden ja vihreän siirtymän regulaatiolla on Euroopan Vihreässä kehitysohjelmassa äärimmäisen tärkeä rooli. Myös porvoolaisten toimijoiden tulee olla ajan hermolla ja osallistua lobbaustyöhön. Yhtä tärkeää on pyrkiä huolehtimaan, että kaikki toimijat pysyvät ajan tasalla tulevista lainsäädäntöuudistuksista ja niiden merkityksestä omaan toimintaan.

7. Kilpilahti tutuksi: Vaikka Kilpilahti on monelle tuttu erityisesti Nesteen Porvoossa sijaitsevana jalostamoalueena, on koko teollisuusalueen tunnetuksi tekemisessä vielä paljon työtä.

8. Verkostoituminen: Ihmisten tapaaminen, yhteiset keskustelut ja keskinäinen verkostoituminen on tärkeää. Parhaat ideat voivat tunnetusti syntyä ihan muualla kuin työpöydän ääressä!

 

Haluatko kuulla lisää WCEF-tapahtumasta tai meidän tekemästämme työstä vihreän siirtymän eteen? Lue lisää STRIIM-hankkeesta tai ota yhteyttä:

 

Fredrik Pressler
Toimitusjohtaja, Posintra

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.