STRIIM-HANKE

Alueellisen teollisen innovaatiomallin vahvistaminen

Kestävä
tulevaisuus
tehdään yhdessä

STRIIM-hankkeen taustalla on tarve vastata vihreän siirtymän haasteisiin uudenlaisella ja tavoitteellisella tavalla.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi EU tavoittelee hiilineutraaliutta vuosisadan puolivälissä, Suomen tavoitteena on vuosi 2035 ja Uusimaa puolestaan tähtää hiilineutraaliuteen vuonna 2030. Teollisuudella on merkittävä rooli hiilidioksidipäästöjen hillitsemisessä.

STRIIM-hankkeessa tartutaan tähän tunnistettuun tarpeeseen vahvistamalla uusmaalaisten toimijoiden alueellista innovaatioyhteistyötä. Hankkeen toimintaympäristö on Porvoon Kilpilahdessa sijaitseva Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja petrokemian klusteri, jossa toimii yli 40 yritystä tarjoten yli 4000 työpaikkaa, ja ollen samalla myös yksi Suomen suurimpia yksittäisiä CO2-päästölähteitä.

Hankkeen tavoitteet

Syventää yksityisen ja julkisen tahon yhteistyötä edesauttaakseen Kilpilahden vihreää siirtymää.

Tukea tavoitetta kehittää Kilpilahdesta maailmanluokan bio- ja kiertotalouskeskittymä.

Vahvistaa yritysten tarjoamien ja tuotantoprosessien markkina- ja liiketoimintaedellytyksiä kehittämällä paikallista muovin kierrätyksen konseptia.

Tukea Uudenmaan kestävää kasvua ja hyvinvointia – elinvoimaa.

Ajankohta
ja rahoitus

Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2023–31.12.2024.

Hanke on osarahoitettu Uudenmaan liiton myöntämällä Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahalla (AKKE-rahoitus). Hankkeen kokonaisbudjetti on 350 327 euroa ja toteuttaja Posintra Oy.

Uudenmaan liitto_logo

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.