CEGO – Circular Economy Goes East and West

CEGO - Circular Economy Goes East and West

Uusimaa CEGOilee

Circular Economy Goes East and West -hankkeessa (CEGO) vauhditetaan kiertotalouden liiketoimintapotentiaalien toteutumista sekä Uudenmaan laajuisen kiertotalouden liiketoimintaekosysteemin rakentumista.

Kiertotalouteen siirtyminen koskee myös maa-ainesten uusiokäyttöä. Posintran osahankkeessa kehittäminen painottuu maa-ainesten kierrättämisen tehostamiseen kaupungin ja yritysten välisenä yhteistyönä. Tavoitteena on edesauttaa alueellisen maa-ainespankin perustamista sekä kehittää paikallisten yritysten ymmärrystä kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä sekä edistää niiden osallistumista kiertotalouteen.

Lisäksi hankkeen aikana syntyy yritysverkostoja, uudenlaisia yhteistyömalleja ja kumppanuuksia, joita hyödyntämällä yrityksillä on mahdollisuus tehdä entistä kestävämpää liiketoimintaa.

Hankkeen toteuttajia ovat uusmaalaiset kehitysyhtiöt Posintra Oy, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke, joka edistää korjausrakentamisen kiertotaloutta ja Novago Yrityskehitys Oy, joka edistää muovituotteiden kiertotaloutta. Koordinaattorina toimii Laurea ammattikorkeakoulu, joka integroi kaiken yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja levittää osaltaan hankkeessa syntyneitä hyviä käytäntöjä.

Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2021–31.8.2023 (Posintran aloitus 1.8.2021). Päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 157 311 €.

Hankkeen oma sivu

Seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa:

CEGO | Twitter CEGO | Facebook CEGO | Linkedin

 

Lisätietoja Posintran osatoteutuksesta: projektipäällikkö

 

 

Taidot

Lähetetty

17 syyskuun, 2021

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.