Kolneutralitet och lösningar för cirkulär ekonomi är centrala mål i det industripolitiska utvecklingsarbetet i såväl Europeiska unionen som Finland och dess landskap. Övergången till en cirkulär ekonomi har också tagit fart på många områden i Nyland. Projektet CEGO – Circular Economy Goes East and West (2021–2023) fokuserade på små och medelstora företag och syftade till att stärka deras kapacitet att delta i den cirkulära ekonomin i östra, västra och mellersta Nyland. Projektet arbetade med att främja lösningar för cirkulär ekonomi inom områden för jordmaterial, renoveringsbyggande och plastprodukter.

Resultaten, lärdomarna och erfarenheterna av projektet har sammanställts i en slutrapport som ger tips och insikter om hur man kan främja den cirkulära ekonomin i företaget och hur man stödjer organisationens omställning till cirkulär ekonomi.

 

 Ladda ner rapporten här

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.