Karta Otillgänglig

Päivämäärä/Aika
20/09/2023
14:00 - 15:30

Tapahtumatyyppi


Vessö, Emsalö och Pellinge är skärgårdsöar i Borgå som nu genomför en Bobarhetsanalys. Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi har utvecklat analysverktyget som beaktar särdragen för livet på öar. Till särdragen hör bland annat, att mängden människor mångdubblas under en kort tid av året.

Den 20 september kl 14 berättar öborna om analysens delområde 1: Platsens identitet. Skärgårdsinstitutet vid ÅA berättar om hur Skärgårdsdelegationen i Finland stöder arbetet med Habitability analysen nationellt. Tillfället ordnas via teams.

Anmäl dig här

Bobarhetsanalysen sprider sig nu i Europa och det internationella Habitability nätverket blir allt starkare. Borgå stad stöder arbetet genom att aktivt följa med och stödja analysarbetet under hösten 2023. Strukturer som nu byggs upp i Borgå, och det inkluderande samarbete mellan stad och öbor, är unikt.

Posintra hjälper till att bygga ett starkt nätverk där lokala föreningar är experter på sitt eget område, där ÅA handleder föreningarna i arbetet och där Borgå stad stöder processen och samarbetet kring Bobarhetsanalysen i Borgå.

Kontaktperson i Posintra Annika Weckman, , 050 308 4388

Karta Otillgänglig

Päivämäärä/Aika
20/09/2023
14:00 - 15:30

Tapahtumatyyppi


Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.