Pk-yrityksille suunnattu Valtaus-kasvuohjelma käynnistyi uudella yritysryhmällä maaliskuun puolivälissä. Vuoden kestävän kasvuohjelman toisessa yritysryhmässä on itäiseltä Uudeltamaalta mukana 17 yritystä, joista yhdeksän toimii Loviisassa ja loput kahdeksan Porvoossa. Itäisen Uudenmaan lisäksi mukana on pk-yrityksiä läntiseltä ja keski-Uudeltamaalta, sillä Valtausta toteuttaa Posintran lisäksi myös Keski-Uudenmaan kehittämisyhtiö Keuke ja Novago Yrityskehitys Oy. Kaikkiaan Valtauksessa on tänä vuonna mukana 42 uusmaalaista pk-yritystä.

Maaliskuun loppupuolella kokoonnuimme yritysten kanssa Valtauksen Tulevaisuus-työpajaan Taidetehtaalle. Työpajan toteutuksesta vastasivat Posintran yrityskehittämisen asiantuntijat ja tulevaisuuden tutkijat suomalaisesta Futures Platform Oy:stä, jonka kehittämän nettipohjaisen – tulevaisuuden ennakointiin rakennetun –  palvelun avulla yritysten on mahdollista tunnistaa tulevaisuuden muutostrendejä ja niiden tuomia mahdollisuuksia ja uhkia.

Useimmille yrittäjille työpaja tarjosi ennen kaikkea mahdollisuuden pysähtyä ja irtautua hetkeksi arjen kiireistä katsomaan tulevaisuuden isompaa kuvaa. Futures Platform -tulevaisuustyöskentely haastaa tarkastelemaan ympärillämme vaikuttavia ilmiöitä erittäin laaja-alaisesti. Työpajan suurin anti onkin useimmiten pienryhmissä sekä yhteisesti syntyvä ja monesti villistikin versova keskustelu, jonka myötä synnytetään uudenlaista näkemystä. Moni yrittäjä koki saaneensa työpajasta myös välittömästi toteuttamiskelpoisia ja konkreettisia ideoita oman liiketoimintansa kehittämiseen.

Itäisen Uudenmaan Valtaus-ryhmän työskentely jatkuu seuraavaksi yrityskohtaisilla kasvusuunnittelutapaamisilla sekä huhtikuun aikana käynnistyvillä kasvuvalmennuksilla. Katso lisätietoa Valtaus-kasvuohjelmasta. 

 

Faktat:

  • Futures Platform on suomalainen nettipohjainen palvelu, jota on kehitetty yli 5 vuotta.
  • Yritys myy lisenssejä palveluun, jolla voi ennakoida ja jäsentää tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.
  • Työkalu luotaa megatrendejä kuten ilmastonmuutos, talouskasvu, kaupungistuminen, terveyden ja hyvinvoinnin kehittyminen, eettisekologiset muutokset, digitalisaatio, tieteen ja teknologian kehitys ja niihin liittyvien ilmiöiden toteutumisen todennäköisyyttä.
  • Kansainvälisellä tulevaisuuden ennakoinnin asiantuntijaverkostolla, tilastollisella historiatiedolla ja uusimmalla uutisdatalla on vahva rooli taustatiedon tuottamisessa, minkä lisäksi palvelu hyödyntää kasvavassa määrin myös tekoälyä.
  • Kehitysyhtiö Posintra tuottaa ja fasilitoi yrityksille ja kunnille Posintran konseptoimia tulevaisuustyöpajoja, joissa luodataan tulevaisuutta osallistujien toimintaan vaikuttavien asioiden näkökulmasta Futures Platform -työkalun avulla.
  • Valtaus-kasvuohjelma on kolmen Uudellamaalla toimivan kehitysyhtiön, Posintran, Keski-Uudenmaan kehittämiskeskuksen ja Novago Yrityskehityksen yhteinen hanke, viralliselta nimeltään BIITTI-Yritystiimit Uudellamaalla. Hankkeen toteuttamisaika on 1.9.2016–31.5.2019.

Lisätietoa Valtauksesta: Posintra Oy, yrityskehittäjä Ari Perälä, , p. +358 50 506 5700

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.