LUCIA-hankkeessa kartoitettiin kevään 2021 aikana Porvoon Länsirannan asukkaiden mielipiteitä koskien rakenteilla olevaa puistoaluetta. Kyselyn näkökulmana oli puistoalueen viihtyvyys ja turvallisuus. Kyselyvastausten perusteella aluetta käytetään jo nykyisellään paljon. Kyselyyn saatujen vastausten mukaan noin 50 % vastaajista käy alueella useasti viikossa, noin 38 % käy jopa useasti tai kerran päivässä.

Uusi puistoalue sijaitsee keskeisellä paikalla Porvoon keskustassa ja valmistuessaan se täydentää alueen kaupunkikuvan ehjäksi kokonaisuudeksi. Puistoalueen välittömässä läheisyydessä on myös paljon asuntoja. Kyselyn vastaajista noin 98 % kertoo liikkuvansa alueella kävellen ja noin 38 % pyöräilee. Aluetta käytetään suurimmaksi osaksi virkistäytymiseen. Muutoin alue toimii ohikulkutienä, liikuntapaikkana tai työ- ja koulumatkan väylänä.

Noin 77 % vastaajista kokee, että eri vuodenajat vaikuttavat paljon tai jonkin verran alueella liikkumiseen, toisaalta loput n. 22 % vastaajista kertoo, ettei vuodenajoilla ole merkitystä. Asukkaita pyydettiin myös kertomaan, miksi eri vuodenajat vaikuttavat liikkumisen määrään alueella. Vastaajien mukaan talvella liikutaan vähemmän kuin kesällä. Syitä olivat talven pimeys ja liukkaus. Osa vastaajista koki alueella liikkumisen haasteelliseksi, koska sillä ei lumisena aikana tehdä lumitöitä. Osa kertoi alueen olevan kesällä paljon viihtyisämpi.

Asukkaat arvioivat myös alueen viihtyvyyttä asteikolla 1 ”en viihdy ollenkaan” – 5 ”todella viihtyisä”. Vastausten keskiarvo oli n. 2,7. Viihtymiseen liittyvien avoimien vastausten mukaan vastaajat kokivat alueelta puuttuvan kunnon valaistuksen ja kävelytiet. Alue koettiin keskeneräisen näköiseksi. Alueesta toivottiin siistimpää rantapuistoaluetta, johon lapsiperheiden olisi kiva tulla. Istutukset, penkit ja taideteokset koettiin tuovan myös lisää viihtyvyyttä.

Asukkaat arvioivat myös alueen turvallisuutta asteikolla 1 ”ei ole turvallinen” – 5 ”erittäin turvallinen”. Vastausten keskiarvo oli n. 3,6. Avoimet vastaukset kertoivat, että alue koetaan turvallisena, mutta toisaalta osa kokee turvattomuutta valaistuksen puutteen takia. Pimeät alueet koetaan epämiellyttäväksi, eivätkä ne houkuta liikkumaan alueella.

Kysely toteutettiin helmi-maaliskuun 2021 aikana ja kyselyyn vastasi 40 Porvoon Länsirannan asukasta. Alueen uudistuksen valmistuttua voidaan päätellä, että alueen käytettävyys tulee kasvamaan niin palveluiden kuin myös asuntojen lisääntyessä. Ennakkoarvioinnin tuloksia verrataan vastaavan sisältöisellä jälkiarvioinnilla pilottikohteen valmistuttua talvikaudella 2021-2022.

Aleksinpuisto 31.5.2021

Kuva: Topi Haapanen

 

Aleksinpuisto 29.5.2021

Kuva: Topi Haapanen

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.