Maa-ainesten kierrättäminen tuo sekä kustannus- että päästösäästöjä. Posintra on mukana CEGO-hankkeessa, jonka avulla pyritään tehostamaan maa-ainesten kierrättämistä Porvoossa.

Maa-ainesten kierrätys on kiertotaloutta parhaimmillaan. Kun ylijäämämaita käytetään uudestaan, maa-ainesten kuljetusten tarve, jätteen määrä ja neitseellisten kiviainesten hankintatarve vähenevät. 

Esimerkiksi kun Helsingissä tehostettiin maa-aineksen hyötykäyttöä kaupungin omissa rakennuskohteissa, kaupunki säästi kolmessa vuodessa noin 32 miljoonaa euroa, 4,5 miljoonaa litraa polttoainetta ja 11 311 tonnia hiilidioksidipäästöjä. 

Motivan ja Rambollin tekemien laskelmien mukaan Suomessa voitaisiin säästää kymmeniä miljoonia euroja vuodessa, jos rakentamisessa hyödynnettäisiin uusiomateriaaleja laajemminkin. 

Tällä hetkellä haasteena on kuitenkin kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. 


Porvoossa tarkoitus tehostaa maa-ainesten kierrätystä

Posintra on mukana Circular Economy Goes East and West -hankkeessa (CEGO), jonka tavoitteena on vauhdittaa kiertotaloutta, tukea pk-yrittäjiä ja rakentaa Uudenmaan alueelle kiertotalouden ekosysteemiä. 

Posintran osahankkeessa kehittäminen painottuu maa-ainesten kierrättämiseen. Mukana hankkeessa ja asiantuntijoina saman pöydän äärellä on muun muassa Porvoon kaupungin kuntatekniikasta, kaavoituksesta, liikuntapalveluista, toimitilajohdosta, ympäristönsuojelusta, Porvoon vedestä sekä Rosk´n Rollista ja Maa Rollista.

 

Porvooseen oma maa-ainespankki? 

Porvoossa yksi GECO-hankkeen tavoitteista on selvittää alueellisen maa-ainespankin perustamisen edellytyksiä, kuten suunnittelua, tutkimusta ja lupia koskevan tiedon jakamista.

Maa-ainespankin avulla rakentaja saa käyttöönsä uusiorakennusmateriaaleja ja pääsee valtakunnallisiin kierrätystavoitteisiin. Kierrätystavoitteet on asetettu valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa, joka pohjautuu jätelakiin. 

Samalla laittomien maankaatopaikkojen määrän toivotaan vähenevän. 

Nykylainsäädännön mukaan maarakentamisessa voidaan käyttää tiettyjä jätejakeita kuten betonia ja tiiltä. Ympäristöministeriössä ollut jo muutaman vuoden käynnissä lakiuudistus maa-ainesten hyötykäytön helpottamiseksi. Kehitystyössä on huomioitava muun muassa vieraslajit, joiden siemenet ja juurakot voivat levitä maa-aineksen mukana ympäristöön ja kotipihoille esimerkiksi ystävältä saadun maan välityksellä. 

Maa-ainespankki on sekä digitaalinen että fyysinen paikka. Mahdollinen fyysinen maa-ainespankin sijainti riippuu käynnissä olevasta keskeisten alueiden osayleiskaavatyöstä. 

Hankkeen aikana on myös tarkoitus kahdesti testata maa-ainespankin edellytyksiä pilotin kautta. Ensimmäinen pilottihanke käynnistetään keväällä Porvoon kaupungin toimijoiden välisenä yhteistyönä.

– Haaveena olisi myös, että Porvooseen saataisiin hankkeen myötä massakoordinaattori, joka hallinnoi kaupungin ja sen tytäryhtiöiden sekä mahdollisesti laajemmin Itä-Uudenmaan alueella maa-ainesten kierrätystä. Massakoordinaattoreita on jo Suomen suurimmissa kaupungeissa, ehkä pian myös Porvoossa, CEGO-hankkeen projektipäällikkö Christina Sani maalailee. 

 

Kiertotalouden liiketoimintamalleista hyötyä yrityksille 

CEGO:n Porvoon osahankkeen tavoitteena on myös lisätä paikallisten yritysten ymmärrystä kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta sekä luoda yritysverkostoja, uudenlaisia yhteistyömalleja ja kaikkia osapuolia hyödyttäviä kumppanuuksia kaupungin ja yritysten välille. 

– Usein maa-aineksen kierrättämisessä suurin pullonkaula on tiedon puute. Tieto ei välity taholta toiselle. Toivomme, että hankkeen avulla luodaan vuoropuheluyhteys eri toimijoiden välille, Sani sanoo. 

Hankkeen tuloksena paikallisilla yrityksillä olisi mahdollisuus tehdä entistä kestävämpää ja kannattavampaa liiketoimintaa ja pärjätä esimerkiksi kaupunkien kilpailutuksissa, joissa huomioidaan tulevaisuudessa yhä voimakkaammin ympäristöasiat. 

– Porvoon kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Hankinnat ovat yksi vaikuttavimmista keinoista edistää tämän tavoitteen toteutumista ja kaupunki onkin strategiassaan linjannut, että se ottaa hankinnoissaan, päätöksissään ja palvelutuotannossaan huomioon ilmasto- ja ympäristötavoitteet sekä luonnon monimuotoisuuden, kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta Porvoon kaupungilta sanoo.

 

Circular Economy Goes East and West -hanke

CEGO-hankkeen toteuttajia ovat uusmaalaiset kehitysyhtiöt Posintra Oy, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke ja Novago Yrityskehitys Oy. Koordinaattorina toimii Laurea ammattikorkeakoulu. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2021–31.8.2023. 

Päärahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Kiinnostuitko asiasta? Liity mukaan maa-ainesten kiertotaloutta edistävien yritysten joukkoon.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Christina Sani, , p. 0405027112
sekä Posintran CEGO-hankkeen sivut: https://posintra.fi/hanke/cego-circular-economy-goes-east-and-west/

Lisäksi kannattaa käydä hankkeen omilla kotisivuilla https://cego.fi/, josta löytyy tietoa kaikista hankkeen toteuttajista sekä uusimmat tiedot yhteisistä koulutuksista, jotka ovat yrityksille maksuttomia.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.