Posintran toimintaa ohjaavat arvot ovat:

 

LÄPINÄKYVYYS

Toimimme avoimen yhteistyön periaatteella, joka tarkoittaa sitä, että

 • toimintamme on rehellistä ja kestää kaiken tarkastelun
 • viestimme viisaasti ja avoimesti toiminnastamme ja hankkeiden tuloksista ja tapahtumista omistajillemme sekä muille sidosryhmille
 • ylläpidämme avointa keskustelukulttuuria

LUOTETTAVUUS

Mahdollistamme menestyksen ja tuloksellisuuden rakentamalla luottamusta vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, jolla tarkoitamme sitä, että

 • pidämme kiinni sovituista asioista
 • toimimme luotettavien yhteistyökumppanien kanssa
 • olemme lojaaleja työyhteisöä kohtaan ja pidämme huolen työympäristöstä
 • määrittelemme selkeästi yhteisen tahtotilan asiakkaidemme kanssa ja takaamme toimitusvarmuuden kaikissa palveluissamme

ASIAKASLÄHTÖISYYS

Asiakas on tärkein! Meille se merkitsee sitä, että

 • tunnistamme ja ennakoimme asiakkaan tarpeet mahdollisuuksien mukaan
 • toimimme asiakkaidemme tarpeiden ja ajantasaisen tiedon pohjalta
 • selvitämme saamamme palautteen ja vastaamme siihen tehokkaasti
 • kannustamme toisiamme avoimeen yhteistyöhön ja kollektiivisen osaamisen hyödyntämiseen

Asiakkaitamme ovat mm: alkavat yrittäjät, toimivat yritykset, omistajat, rahoittajat, media, oma henkilöstö

AMMATTITAITOISUUS

Ammattitaitoisuus merkitsee meille sitä, että

 • tunnustelemme tulevaisuutta herkeämättä, ennakoimme ja pysymme muutoksen edellä
 • meillä on sisäinen palo ja halu kehittyä
 • meillä on taito tehdä yhteistyötä ja hypätä erilaisiin rooleihin tarvittaessa
 • olemme yhteisvastuullisia eli otamme asiat haltuun ja hoidamme kokonaistilanteet alusta loppuun saumattomasti palvellen

ROHKEUS

Roolimme on olla pioneereja ja avata ikkunoita maailmalle. Haluamme kokeilla omia rajojamme, panna itsemme likoon ja heittäytyä uusiin tilanteisiin. Meillä on rohkeutta asettaa tavoitteet korkealle, kokeilla, kannustaa ja joskus epäonnistuakin ja ottaa siitä opiksi tulevaa varten.

 

 

Posintran eettiset periaatteet ovat:

 

IHMISOIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN JA HENKILÖSTÖN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Posintra kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä Kansainvälisen Työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijöiden perusoikeuksia, edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, vastustaa kaikenlaista syrjintää, ja pyrkii noudattamaan huolellisuusvelvoitetta kaikessa toiminnassaan. Posintra ei myöskään hyväksy minkäänlaista henkisesti tai fyysisesti loukkaavaa, uhkaavaa, pakottavaa tai hyväksikäyttävää käytöstä omassa tai yhteistyökumppaneidensa toiminnassa.

Posintran toiminta perustuu asiantuntijatyöhön, jonka onnistumisessa tärkeintä on osaava ja motivoitunut henkilökunta, joka saa tehdä töitä turvallisessa ja kannustavassa työympäristössä kasvattaen ammattitaitoaan tehtävien vaihdon ja tehtävien hoitamiseen tarvittavien koulutusten kautta.

Posintra edistää aktiivisesti henkilöstön hyvinvointia. Säännölliset kehityskeskustelut antavat suuntaa henkilökohtaisille tavoitteille ja henkilökuntaa kannustetaan jatkuvaan avoimeen keskusteluun ja parannusehdotusten esittämiseen.

AVOIMEN JA LÄPINÄKYVÄN TOIMINNAN SEKÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMINEN

Posintran päätöksenteko, toimintatapa ja viestintä on rehellistä, avointa ja läpinäkyvää, sekä huomioi ympäristö-, talous- ja sosiaalisen vastuumme sidosryhmiämme ja yhteiskuntaa kohtaan. Odotamme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme. Noudatamme lakeja ja säädöksiä, sekä toimimme osaltamme vastuun kantajina niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin edistääksemme yhteiskunnallista hyvinvointia, kulttuurista monimuotoisuutta ja kestävään kehitykseen pohjautuvaa liiketoimintaa ja kilpailukykyä.

Pyrimme hankintaprosessin jatkuvan kehittämisen kautta varmistamaan, että ympäristöystävälliset ja sosiaalisesti kestävät, elinkaariajatteluun pohjautuvat ratkaisut ovat etusijalla.

Hankkeissa toimimme aktiivisesti sosiaalisen hyvinvoinnin parantamisen, ilmastonmuutoksen torjumisen ja uusien, kokonaisvaltaisesti kestävien liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseksi.

HARMAAN TALOUDEN, KORRUPTION JA LAHJONNAN EHKÄISEMINEN

Posintra torjuu osaltaan aktiivisesti harmaata taloutta, eikä hyväksy vilpillistä tai epäeettistä toimintaa tai korruptiota missään muodossa. Posintran velvollisuutena on ehkäistä rahanpesua sekä pyrkiä ehkäisemään verovarojen päätymistä veroparatiiseihin.

Lahjonta on kiellettyä, eivätkä Posintralaiset saa ottaa vastaan etuja, joiden kautta pyritään vaikuttamaan Posintran päätöksentekoon tai toimintaan.

 

 

 

 

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.