Yksinyrittäjän 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa. Haku on päättynyt!

Työ- ja elinkeinoministeriö on 8.4.2020 vahvistanut haettavaksi koronapandemian johdosta uuden yksinyrittäjän toimintatuen. Tuen jakamisen mahdollistava valtioneuvoston asetus astui voimaan torstaina 9.4.2020. Valtio on varannut alkuvaiheessa yksinyrittäjien toimintatukeen yhteensä 100 miljoonaa euroa, mitä summaa on myöhemmin korotettu 250 miljoonaan euroon.  Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin.

HUOM! Tukea haetaan yrityksen ytj-rekisterin mukaisesta kotikunnasta. Voit tarkistaa tämän oman yrityksesi osalta osoitteessa www.ytj.fi

Porvoon kaupunki avaa yksinyrittäjien toimintatuen haettavaksi keskiviikkona 22.4.2020 klo 12.

Tuen hakulomake avautuu tämän sivun alalaidassa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Porvoon kaupungin osalta Posintra Oy käsittelee tukihakemukset, jonka jälkeen ne ohjataan viranhaltijan hyväksyttäväksi ja maksatukseen.

Yksinyrittäjän kertaluontoinen toimintatuki on määrältään 2000 euroa. Porvoon kaupungille on vahvistettu ensimmäisessä avustuserässä enintään 2 737 427 euron myöntövaltuus, jonka perusteella kaupunki jakaa yksinyrittäjätukea enintään 1 368 yksinyrittäjälle.

 

Kuka voi hakea tukea?

 • Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä. 
 • Päätoimiselta yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 • Avustus on tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.
 • Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä.
 • Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa.  Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.
 • Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.
 • Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, he voivat hakea ELY-keskuksen rahoitusta.
 • Tukea ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

 

Tuen saamisen edellytykset

 • Yksinyrittäjän 2000 euron avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 16.3.2020 alkaen, jolloin Suomessa todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki. 
 • Hakemuksessa hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Tilanne on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot).
 • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.
 • Avustuksen myöntämisen ehtona on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen.
 • Tukea ei voida myöntää, mikäli yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä.
 • Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen hakemuksen lähettämistä ja se tulee liittää hakemukseen.

 

Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea?

 • Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.
 • Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.2020 alkaen.

 

Tuen vaikutus muihin mahdollisiin tukiin

 • Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään
 • Porvoon kaupungin yrityspalveluseteli-tuki ei sulje pois tätä tukea

 

Hakulomakkeelle tarvittavat tiedot

Hakua varten täytyy täyttää sähköinen lomake ePorvoon palvelussa, jossa on seuraavat tiedot:

 • Hakijan perustiedot
 • Toiminnan kuvaus
 • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana (mikäli olet saanut tukea)
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten aiot käyttää avustuksen)

Hakemukseen jätettävät liitteet ovat (sähköisenä):

 • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus.
  Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (esimerkiksi jäljennös kirjanpidosta). Jos sinulla ei ole tilinpäätöstä tai et ole tilinpäätösvelvollinen (ns. mikroyritys), lähetä meille viimeisin tuloslaskelma. Antamiasi tietoja käytetään yrityksen kannattavuuden ja yrittäjän päätoimisuuden arviointiin.
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020 ja miten koronaepidemia on heikentänyt yrityksesi taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen siten, että liikevaihto (myynti) on laskenut vähintään 30 %. Joissain tapauksissa tilanne on todennettavissa kirjanpidosta vasta viiveellä. Yksi hyvä tapa todistaa tilanne on lisäksi lähettää kassajärjestelmäsi myyntiraportti, jossa on näkyvillä v. 2020 myynnit kuukausittain eriteltynä. Mikäli yrityksesi liiketoiminta on kausi/sesonkiluonteista, voit myös lähettää raportin maaliskuu 2019 vs. maaliskuu 2020. Hakemuksessa itse vakuutat lähettämäsi tiedot oikeiksi. Mikäli kirjanpitosi tehdään harvoin, eikä sinulla ole sähköistä myynnin seurantajärjestelmää, voidaan toiminta todentaa myös tiliotteista.
 • Verovelkatodistus. Voit tilata ja tulostaa verovelkatodistuksen itsellesi Verohallinnon OmaVero -palvelusta, ohjeet verottajan sivuilla.
 • Mahdollinen Verohallinnon hyväksymä verovelkasuunnitelma
 • Kuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti tai passi)


Mikäli aiot täyttää hakemuksen, suosittelemme pyytämään tarvittavat liitteet kirjanpitäjältä jo ennakkoon
. Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Tarkista myös etukäteen yrityksesi mahdollisesti saama de minimis -tuki. Lisätietoa de minimis -tuesta löydät sivuiltamme. 

 

Muuta huomioitavaa:

 • Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.
 • Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen, syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Sopimus kunnan ja yrittäjän välille  syntyy, kun kunta tekee tukipäätöksen ja yrittäjä hyväksyy tuen myöntämisen ehdot.
 • Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi.
 • Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.
 • Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.


Täytäthän hakulomakkeen huolellisesti. Hakemus katsotaan vastaanotetuksi vasta, kun kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet on vastaanotettu.

Hakulomake ja sen täydentäminen

Hakulomake avautuu ePorvoon palvelussa. Ohjeet ePorvoon käyttämiseen voit ladata tästä. 

 • Jos olet jo ePorvoon käyttäjä, kirjaudu sisään syöttämällä sähköposti ja salasana.
 • Jos et ole käyttänyt ennen ePorvoo –palvelua tai sinulta puuttuu salasana, klikkaa painiketta ”Unohtuiko salasana?”. Ohjeet salasanan vaihtamiseen toimitetaan sinulle kyseiseen sähköpostiin.
 • Jos olet uusi käyttäjä, luo itsellesi käyttäjätunnus ja käy rekisteröitymässä ePorvoon käyttäjäksi. Ohjeet löytyvät ePorvoon sivuilta

Lomakkeen täydentäminen myöhemmin esim. liitteillä:

 • Mikäli sinun tulee täydentää hakemustasi puuttuvilla liitteillä, voi tehdä sen helposti kirjautumalla ePorvoo -palveluun ja siirtymällä sen jälkeen kohtaan: Oma asiointi / avustushakemukset
 • Klikkaa auki hakemuksesi ja lisää liite
 • Liitteen lisäämisen jälkeen näet selaimella lisäämäsi liitteen, jonka jälkeen voi kirjautua ulos palvelusta.

 

TÄYTÄ HAKULOMAKE >>

 

 Katso yleisimmät kysymykset ja vastaukset TEM:n sivuilta. 

Saat apua myös Posintran yritysneuvonnasta. Puh. 050 597 3887 (arkisin 9-16) tai

 

Ohjesivua on päivitetty seuraavasti:
– artikkeli julkaistu alunperin 15.4. tuen haun avauduttua
– 22.4: Liitteisiin lisätty kuvallinen henkilöllisyystodistus.
– 24.4: ohjeistus liitteiden lisäämiseen hakemukselle ePorvoo -palvelussa.
– artikkeli nostettu etusivulle uudestaan 10.8. – hakuaika jatkuu.

Online ajanvaraus

Varaa aika yritysneuvontaan.

Online tidsreservering

Boka tid till företagsrådgivningen.

Online reservation

Book appointment for business consultation.